Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintoneuvonta ja ohjaus:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
EtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYksiköt

Tampereen yliopiston opiskelun sanakirja


Hae uudestaan: Kaikkien sanojen listaan


Sanakirjasta ei löytynyt sanaa maisterin tutkinto!


Alla olevista sanoista voi olla hyötyä:

Koulutusuudistus

Koulutusuudistus on Tampereen yliopiston sisäinen uudistus. Opiskelijan kannalta olennaista koulutusuudistuksessa on, että yliopistossa opiskellaan 1.8.2012 alkaen tutkinto-ohjelmissa. Kandidaatin tutkinto tehdään ns. laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa. Maisterin tutkinto suoritetaan tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa.

Vanhat opiskelijat voivat halutessaan siirtyä uusien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi heti lukuvuonna 2012–2013. Pääainepohjaisen tutkinnon voi kuitenkin suorittaa loppuun siirtymäaikana. Siirtymäajan kesto on kolme lukuvuotta (1.8.2012-31.7.2015).

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Maisterintutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto. Maisterintutkinto koostuu oman tutkinto-ohjelman opinnoista, joihin kuuluu syventävien opintojen opinnäyte (eli pro gradu -tutkielma) ja kypsyysnäyte, sekä mahdollisesti valinnaisista opinnoista ja kieli- ja viestintäopinnoista.

Maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Poikkeuksena psykologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Tutkintojen tutkintorakenteesta ja opetussuunnitelmista kerrotaan opinto-oppaissa.

Tutkinnot
Yleistietoa Tampereen yliopiston tutkinnoista

Maisteriopinnot

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen maisterintutkinto suoritetaan pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa. Maisteriopintoihin voi kuulua opintosuuntia.

Vanhat opiskelijat voivat halutessaan suorittaa maisterin tutkintonsa vanhan mallin mukaan siirtymäaikana.

Lisää tietoa koulutusuudistuksesta

Tutkinto

Kun opiskelija valmistuu, se tarkoittaa, että hän on suorittanut jonkin tutkinnon. Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 op ja ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto on yleensä 120 op, mutta esimerkiksi lääketieteen perustutkinto on 360 op (lääketieteen lisensiaatti). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus suorittaa jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Tutkinnoista lisää tietoa opinto-oppaista

Ylempi korkeakoulututkinto

ks. maisterin tutkinto. Myös lääketieteen lisensiaatin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ei jatkotutkinto, vaikka "lisensiaatti" niin antaisikin ymmärtää.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Lisätietoa tutkinnoista saa opinto-oppaista!

Ylös
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 355 111
Ylläpito: viestinta@uta.fi
Muutettu: 18.12.2010 16.53

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Webmail
Wentti