Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintoneuvonta ja ohjaus:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
EtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYksiköt

Tampereen yliopiston opiskelun sanakirja


Hae uudestaan: Kaikkien sanojen listaan


Opinnäyte

Opinnäytteitä ovat kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaatintutkimus sekä väitöskirja.


Alla olevista sanoista voi olla hyötyä:

Maisterintutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto. Maisterintutkinto koostuu oman tutkinto-ohjelman opinnoista, joihin kuuluu syventävien opintojen opinnäyte (eli pro gradu -tutkielma) ja kypsyysnäyte, sekä mahdollisesti valinnaisista opinnoista ja kieli- ja viestintäopinnoista.

Maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Poikkeuksena psykologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Tutkintojen tutkintorakenteesta ja opetussuunnitelmista kerrotaan opinto-oppaissa.

Tutkinnot
Yleistietoa Tampereen yliopiston tutkinnoista

NettiOpsu

NettiOpsu on sähköinen palvelu, jossa Tampereen yliopiston opiskelija voi mm. selailla opintosuorituksiaan ja tenttituloksiaan, ilmoittautua tenttiin ja kursseille, hakea vaihtoon ja palauttaa opinnäytetyön.

Avoimen yliopiston opiskelijoille vastaava palvelu on NettiRekka.

NettiOpsuun kirjaudutaan yliopiston peruspalvelutunnuksella.

Mitä kaikkea NettiOpsussa voi tehdä?

NettiOpsuun

Pro gradu -tutkielma

Omalta tieteenalalta tehtävä akateeminen opinnäyte, maisterintutkinnon lopputyö.

Tampereen yliopiston tutkielmat

Pääaine

Pääainepohjaisesti järjestettävässä koulutuksessa pääaine on oppiaine, jonka alalta tutkintoon kuuluva opinnäyte tehdään.

1.8.2012 alkaen tutkintoon johtava koulutus järjestetään Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmina. Ennen vuotta 2012 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat kuitenkin jatkaa opintojaan pääainepohjaisesti 31.7.2015 saakka.

Lisätietoa koulutusuudistuksesta

Sivugradu

Sivugraduksi voidaan kutsua valinnaisten opintojen syventävien opintojen opinnäytettä. Valinnaisista opinnoista suoritetaan tällöin perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä opinnäyte. Sivugradu on varsinaista syventävien opintojen opinnäytettä suppeampi.

Tutkielma

Ks. opinnäyte.

Väitöskirja, väikkäri

Ylin akateeminen opinnäyte, joka vaaditaan kaikilta tohtorin tutkinnon suorittavilta.

Ylös
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 6.5.2014

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti