Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintoneuvonta ja ohjaus:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
EtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYksiköt

Tampereen yliopiston opiskelun sanakirja


Voit etsiä sanoja tätä sivua selaamalla tai hakemalla tästä:

Anna sanakirjasta palautetta tai ehdota uutta sanaa!

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

Sanakirjassa on yhteensä 281 sanaa

AYlös

Aiesec

AIESEC on maailmanlaajuinen opiskelijajärjestö, jonka kautta opiskelijat voivat hakea kansainväliseen työharjoitteluun. AIESEC Tampere välittää paikkoja tamperelaisille yliopisto-opiskelijoille.

Aiesec:n kotisivut

Aiesec Tampere

Aikalainen

Tampereen yliopiston sanomalehti, joka kertoo tieteen ja opetuksen uutiset ja keskustelunaiheet. Saatavana tuoreena kampuksen jakelutelineistä ja verkosta.

Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti

Ainejärjestö

Yhden tai useamman alan opiskelijoiden yhdistys. Ainejärjestöjen kautta opiskelijat voivat vaikuttaa oman tiedekuntansa opetukseen. Ainejärjestöt järjestävät myös monenlaista vapaa-ajan toimintaa.

Viime vuosina on perustettu myös "yksikköjärjestöjä", jotka kokoavat yhteen saman tiedekunnan ainejärjestöjä.

Tampereen yliopiston aine- ja yksikköjärjestöjä

Aineopinnot

Aineopinnot ovat perusopintojen jälkeen suoritettavia opintoja. Aineopinnot laajentavat perusopinnoissa saatua osaamista. Ammoisina aikoina aineopintoja kutsuttiin cumuksi, cum laudeksi.

Suorittaaksesi kandidaatin tutkinnon sinun on suoritettava tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot, joiden laajuus on yhteensä vähintään 60 opintopistettä.

Ks. myös Perusopinnot

Akateeminen vapaus

Akateemisella vapaudella on monta vakiintunutta merkitystä. Opiskelijoille se merkitsee ensisijaisesti, että opiskelutahdin ja opintojen sisällön voi päättää itse opetussuunnitelman ja opintoaikojen rajauksen puitteissa. Yleisemmin se viittaa siihen, että yliopistolaiset voivat vapaasti tutkia ja opettaa haluamaansa aihetta.

Akateeminen vartti

Opetus alkaa 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin mainita.

Akateeminen vartti on peräisin Ruotsista, perinteikkäästä Uppsalan yliopistosta, jossa opiskelijat kiirehtivät opinahjoonsa, kun tuomiokirkon kello löi tasatunnin. Rannekelloja ei opiskelijoilla ollut tuohon aikaan varaa ostaa. Perillä kaikki olivat varttitunnin sisällä, jolloin luento saattoi alkaa. Näin syntyi käsite akateeminen vartti.

Yliopiston kokoukset (esimerkiksi opetussuunnitelmatyöryhmät) alkavat kuitenkin kutsussa ilmoitettuun aikaan, esim. klo 13 tai klo 13.15.

Akateeminen Wartti

Opiskelijoiden järjestämä vuosittainen ilottelu- ja urheilutapahtuma Helsingissä.

Aktuaarinkanslia

Aktuaarinkansliassa hoidetaan muun muassa yliopistoon ilmoittautumiseen, opintosuoritusotteisiin ja opiskelijatodistuksiin liittyviä asioita.

Aktuaarinkanslian aukioloajat ja yhteystiedot

Alakuppila

Yliopiston päärakennuksen ala-aulassa sijaitseva legendaarinen kahvila. Alakuppilan pöydissä syödään ja opiskellaan, harrastetaan ja kokoonnutaan.

Alakuppilan tietoja

Alempi korkeakoulututkinto

Kandidaatintutkinto, laajuudeltaan yleensä 180 opintopistettä.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Lisätietoa tutkinnoista saat opinto-oppaista!

Alkutentti

Ks. lähtötasokoe

Alumni

Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia (alumnus, alumnae, alumni).

Tampereen yliopiston alumnina olet osa yli 40 000 vaikuttavan ihmisen verkostoa. Pidä yhteyttä omaan yliopistoosi ja opiskelukavereihisi. Tule mukaan alumnitoimintaan ja hyödynnä yliopiston uusinta tietoa.

Tampereen yliopiston alumniverkostoon ovat tervetulleita kaikki Tampereen yliopistossa opiskelleet tai työskennelleet. Liity mukaan Alumnisivuilla.

Alumnin kautta saat tietoa Tampereen yliopiston kuulumisista, täydennyskoulutuksesta ja alumnitoiminnasta sekä kutsuja yliopistolle.

Tampereen yliopiston alumnitoiminta

Alumniopiskelija

Tampereen yliopistosta maisteriksi valmistunut voi täydentää osaamistaan tutkinnon suorittamisen jälkeen hakemalla ylipiston alumniopiskelijaksi (ent. täydennysopiskelija).

Alumniopiskelijaksi voi hakea milloin tahansa lukuvuoden aikana. Alumniopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen alumniopinnot ovat maksullisia.

Alumniopiskelija osallistuu yliopiston varsinaiseen opetukseen, ja hänellä on oikeus yliopiston tietotekniikkapalveluihin. Alumniopiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, joten hän ei voi saada ylioppilaskunnan jäsenetuja.

Lisätietoa alumniopinnoista

Amanuenssi

Tiedekunnan työntekijä, jonka toimenkuva vaihtelee yleisestä opintoneuvonnasta ja opetuksesta hallinnollisiin ja tietojärjestelmätehtäviin.

Andor

Andor on Tampereen yliopiston kirjaston hakupalvelu ja kokoelmatietokanta, jossa on tiedot kirjoista, aikakauslehdistä, e-kirjoista ja muista sähköisistä aineistoista.

Kirjautumalla Andoriin varaat aineistoja, seuraat ja uusit lainojasi ja maksat kirjastomaksut. Andorista löydät eri tieteenalojen käytettävissä olevat elektroniset tiedonlähteet kuten e-lehdet, e-kirjat ja tietokannat. Voit käyttää kirjaston hankkimia e-aineistoja myös etäyhteydellä kirjautumalla Andoriin.

Andor-opas

Hae aineistoa kirjaston kokoelmista

Hae tiedonlähteitä Andor-tietokannasta

Approbatur, appro

Alin hyväksytty arvosana, jonka on aiemmin voinut saada esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta. Nykyään pro gradut arvioidaan viisiportaisella asteikolla.
Ennen perusopinnoista käytettiin tätä termiä.

Opintosuoritusten arviointi

Apulaisprofesssori

Tehtävänimike, jota voidaan käyttää sovellettaessa tehtävän täytössä yliopiston henkilöstöohjelman mukaisia uralla etenemisen periaatteita tai vakinaistamispolkua (tenure track).

Ks. vakinaistamispolku (tenure track)

Yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Arviointisääntö

Ks. Opintojen arviointisääntö

Arvo

Arvo on Kaupissa sijaitseva yliopiston rakennus, jossa on terveystieteiden tutkinto-ohjelman, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan (MED) tiloja sekä yliopiston kirjaston toimipaikka Arvo. Lääkärinkatu 1.

Tilat ja kulkuyhteydet

Arvo-kirjasto

Yliopiston kirjaston toimipaikka Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa (Lääkärinkatu 1). Arvossa sijaitsevat lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat ja muu aineisto.

Kirjaston toimipaikat

Arvosana

Hyväksytystä opintosuorituksesta voidaan antaa suorituksen tasoa ilmaiseva arvosana: 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) tai 5 (erinomainen).

Jos opintosuorituksesta ei anneta arvosanaa, se arvostellaan hyväksytty (HYV) tai hylätty (HYL).

Opintokokonaisuuden arvosana annetaan kokonaisuuteen kuuluvien opintojen arvosanojen perusteella.

Lisätietoa opintosuoritusten arvioinnista

Assistentti eli assari

Yliopisto-opettajan aikaisempi nimike

Ks. Yliopisto-opettaja

Atalpa

Akateeminen liikunta- ja palvelutalo, jossa opiskelijat ja yliopiston henkilökunta voivat hyödyntää Unipoli Sportin tarjoamia liikuntapalveluja
Osoite on Ratapihankatu 55.

Unipoli Sport - kolmen korkeakoulun liikuntapalvelut

Yliopiston kiinteistöjen sijainti

Attila

Attila sijaitsee Yliopistonkadun ja Itsenäisyydenkadun kulmassa. Sen yläkerrassa on opiskelijoiden harrastuskäyttöön (esimerkiksi orkesterien harjoitustiloiksi) tarkoitettuja Tamylta varattavia tiloja.

Ennen muinoin Attilassa oli yliopiston pääkirjasto ja entinen yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Tamyn sivu "Kokous- ja oleskelutilat"

Avoin yliopisto

Yliopisto-opintoja voi suorittaa avoimessa yliopisto-opetuksessa. Avoimet yliopisto-opinnot ovat samoja kuin tutkinto-opiskelijoiden opinnot, mutta avoimessa yliopisto-opetuksessa ei yleensä tarjota kaikkia tutkinto-opiskelijoille tarjottavia opintoja. Opinnot ovat maksullisia, ja pääsykokeiden sijaan niihin vain ilmoittaudutaan. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan ja vaihto-opiskelijan osallistuminen avoimen yliopisto-opetuksen kursseille on kuitenkin maksutonta.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, mutta ei koko tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi kuitenkin liittää yliopistotutkintoon, jos opiskelija saa tutkinnonsuorittamisoikeuden.

Avoin yliopisto

BYlös

BCI

BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) on Kanadan ranskankielisen alueen eli Québecin korkeakouluja edustava organisaatio, jonka kanssa Tampereen yliopisto on solminut opiskelijavaihtosopimuksen. BCI-vaihtokohteisiin kuuluu kymmenen ranskankielistä korkeakoulua ja yksi englanninkielinen yliopisto.

BMT eli BioMediTech

BMT eli BioMediTech oli yksi yliopiston tieteenalayksiköistä. 1.1.2017 alkaen BioMediTech kuuluu lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

CYlös

CIMO

CIMO (Centre for International Mobility) on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Se perustettiin vuonna 1991 ja se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla, ministeriön alaisena itsenäisenä virastona.

CIMOn www-sivut

CMT

Tampereen yliopiston entinen viestinnän, median ja teatterin yksikkö. CMT sulautui 1.1.2017 alkaen viestintätieteiden tiedekuntaan.

Viestintätieteiden tiedekunta

Comenius-apulaisopettajaharjoittelu

Apulaisopettajaharjoittelu, johon voivat hakea opettajaksi opiskelevat ja vastavalmistuneet opettajat, joilla ei ole ollut valmistumisen jälkeen tutkintoa vastaavaa työkokemusta. Comenius on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (LLP).

CIMOn Comenius-sivu

COMS

COMS on Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnan lyhenne. COMS aloitti toimintansa 1.1.2017.

Viestintätieteiden tiedekunta

CREPUQ

CREPUQ (Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec) on Kanadan ranskankielisen alueen eli Québecin rehtorien neuvosto, jonka kanssa Tampereen yliopisto on solminut opiskelijavaihtosopimuksen. Vaihtosopimus antaa Tampereen yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden hakea vaihtoon Québecin yliopistoihin, mutta sopimuksessa ei taata paikkaa kellekään. Päätöksen vaihtoon hyväksymisestä tai hakemuksen hylkäämisestä tekee aina se yliopisto, johon hakemus on lähetetty.

Lisätietoa CREPUQ-vaihdosta

Cum laude approbatur, cumu

Cum laude approbatur on arvosana, jonka on aiemmin voinut saada esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta. Nykyään pro gradut arvioidaan viisiportaisella asteikolla.
Muinoin aineopinnoista käytettiin tätä termiä.

Opintojen arviointi

DYlös

DAAD

DAAD eli Deutscher Akademischer Austauschdienst välittää tietoa, miten pääsee Saksaan opiskelemaan, harjoittelemaan tai työskentelemään.

DAAD jakaa monia apurahoja, joita myös Tampereen yliopiston opiskelijat voivat hakea. Kansainvälisen koulutuksen keskus ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö tiedottavat hauista.

DAAD:n www-sivut

Saksan liittotasavallan suurlähetystön www-sivut

Dekaani

Dekaani on henkilö, joka johtaa tiedekunnan toimintaa sekä toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.

Tampereen yliopiston tiedekunnat

Tampereen yliopiston dekaanit

Demola

Demola on avoin innovaatioympäristö, jossa opiskelijat kehittävät digitaalisia tuotteita ja palveluja yritysten tarjoamien konseptien pohjalta.

Demolan verkkosivut

Diploma Supplement

Voimassaolevien tutkintoasetusten mukaan: "Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä."

Yliopistot käyttävät Diploma Supplement -nimellä tunnettua asiakirjaa tällaisena liitteenä.

Tampereen yliopisto myöntää ilman anomusta ja ilmaiseksi jokaiselle tutkinnon suorittaneelle tällaisen liitteen.

Lisätietoa tutkintotodistuksesta

Diploma supplement -malli, pdf

Dosentti

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Dosentin arvon myöntäminen edellyttää hakemusta.

EYlös

ECTS

ECTS-järjestelmässä opiskelijan vuosittainen työmäärä on 60 ECTS, ja yksi suomalainen opintopiste vastaa yhtä ECTS-opintopistettä.

European Credit Transfer and Accumulutation System on opiskelijakeskeinen opintosuoritusten kertymis- ja siirtojärjestelmä, joka perustuu oppimistulosten ja –prosessien avoimuuteen.

Järjestelmä pyrkii helpottamaan tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta, arviointia, tunnustamista ja validointia sekä opiskelijoiden liikkuvuutta.

Lisätietoa ECTS:stä

EDU

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan lyhenne. Ennen 1.1.2017 EDU oli kasvatustieteiden tieteenalayksikkö.

Kasvatustieteiden tiedekunta

EILC

Erasmus Intensive Language Course on Erasmus-vaihtoon lähteville tarkoitettu kielivalmennuskurssi, joka tarjotaan ennen vaihtojakson alkua kohdemaassa.

Kursseja järjestettiin Euroopassa vähän puhutuissa kielissä vielä lukuvuonna 2013-2014. EILC-kielivalmennusta ei järjestetä seuraavalla Euroopan unionin ohjelmakaudella, joka käynnistyy lukuvuodesta 2014-2015.

Erasmus-oppaassa kerrotaan Erasmus-kielivalmennuksesta.

ELSA

The European Law Students' Association on maailman suurin kansainvälinen oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten lakimiesten järjestö, jonka kautta voi lähteä esimerkiksi työharjoitteluun ulkomaille.

Lisätietoa opiskelijajärjestöstä

Erasmus

Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman korkeakouluja koskeva alaohjelma.

Erasmus-ohjelma tarjoaa kaikkien alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden 3-12 kk:n tuettuihin korkea-asteen opintoihin ja työharjoitteluun ohjelmaan osallistuvissa eurooppalaisissa maissa, EU:n jäsenmaissa, ETA/EFTA-maissa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Sveitsissä ja Turkissa.

Erasmus-ohjelma Tampereen yliopistossa

EU:n komission www-sivut Erasmus-alaohjelmasta

Erasmus Mundus Action 2

Eurooppalaisten ja kolmansien maiden korkeakoulujen muodostamat verkostot toteuttavat projekteja, joiden puitteissa myönnetään stipendejä kolmansien maiden opiskelijoille Euroopassa tapahtuvaa opiskelua tai tutkimusta varten.

Lisätietoa Euroopan komission sivuilta

Erasmus+

Euroopan unionin uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma.

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa kaikkien alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden korkea-asteen opintoihin ja työharjoitteluun ohjelmaan osallistuvissa eurooppalaisissa maissa, EU:n jäsenmaissa, ETA/EFTA-maissa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Turkissa. Vaihtoa ja harjoittelua varten myönnetään Erasmus-apuraha.

Erasmus+ -ohjelma Tampereen yliopistossa

EU:n komission www-sivut Erasmus-alaohjelmasta

Erasmus-harjoittelu

Toisessa Euroopan maassa suoritettava opintoihin sisältyvä työharjoittelu, johon saa Erasmus+ -ohjelmasta apurahan.

Lue lisää Erasmus-harjoittelusta

Erikoistumisopinnot

Erikoistumisopintoja on joissakin tutkinto-ohjelmissa. Esimerkkejä ovat teknisen viestinnän erikoistumisopinnot sekä tanssintutkimuksen erikoistumisopinnot.

Erillisyksikkö

Erillisyksiköillä on yliopistossa jokin tietty palvelutehtävä, mutta niissäkin voidaan järjestää opetusta ja tutkimusta. Tampereen yliopiston erillisyksiköt ovat kielikeskus, kirjasto, laboratoriopalvelut ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Tampereen yliopiston erillisyksiköt

ESN

Erasmus Student Network, erityisesti Erasmus-vaihto-opiskelijoille palveluja ja ohjelmaa organisoiva opiskelijajärjestö, joka on edustettuna 36 maassa ja yli 300 eri oppilaitoksessa.

ESN:n www-sivut

ESN in Tampere

Essee

Yliopisto-opinnoissa esseellä tarkoitetaan yleensä kirjallisuuden tai muun materiaalin pohjalta laadittua itsenäistä, rakenteeltaan hallittua tekstiä. Esseessä ei referoida kirjallisuutta, vaan pohdiskellaan aihetta kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta. Essee voi toimia itsessään opintojakson suorituksena tai se voi olla esimerkiksi kurssina käytävän opintojakson suorituksen osa.

Kielijelppi - jelppiä akateemiseen viestintään

Ohjeita esseen ja muiden kirjallisten tehtävien laatimiseen
(Helsingin yliopiston avoimen yliopiston sivuille)

Kirjoittajan ABC-kortti

Etkot

Ennen virallisia bileitä pidettävät alkulämmittelyt. Virallisten bileiden jälkeen on luonnollisesti jatkot.

Etusijajärjestys

Kurssille valitsemisen periaatteista käytetään nimitystä etusijajärjestys. Jos osallistujien määrää kurssilla joudutaan rajaamaan, määritellään kurssille pääsyyn kriteeri, jonka mukaisessa järjestyksessä opiskelijat valitaan.

FYlös

FiMSIC

FiMSIC (Finnish Medical Students' International Committee) on Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta. FiMSIC:n kautta lääketieteen opiskelijoiden on mahdollista lähteä lyhyeen harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon ympäri maailmaa.

Lisätietoa opiskelijajärjestöstä

FIRST

Finnish-Russian Student Exchange Programme eli Venäjän ja Suomen välinen opiskelijavaihto perustuu korkeakoulujen välisiin yksikkökohtaisiin yhteistyöverkostoihin. Ohjelmassa pääpaino on Suomen lähialueilla Luoteis-Venäjällä.

Lisätietoja FIRST-ohjelmasta

Fuksi

Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija.

Fulbright

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka palveluvalikoimaan kuuluu stipendiohjelmia sekä neuvonta- ja tietopalveluja.

Fulbright Centerin sivut

GYlös

Goom

Keväisin järjestettävät isot opiskelijabileet, jossa Silja Europa seilaa Suomenlahdella matkustajinaan haalariväkeä.

Goomin sivut

Gradu

Ks. pro gradu -tutkielma.

HYlös

Haalaribileet

Opiskelijabileet, joissa pidetään hauskaa haalareissa.

Haalarit

Opiskelijan helppokäyttöinen bilevaate, jonka väri ja ulkoasu kertoo kantajastaan.

Harjoittelijavaihto (muu kuin Erasmus)

Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea CIMOn kautta ulkomaille työharjoitteluun tai saada apurahaa itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin (EU, YK, valtionhallinnon harjoittelu).


Muita harjoittelijavaihto-organisaatioita ovat esim. NORDJOBB, IAESTE, FIMSIC sekä kansainvälinen opiskelijajärjestö AIESEC.

Harjoittelupaikan voi hankkia itsenäisestikin.

Lisätietoja CIMOn sivuilta

Lisätietoa harjoittelusta ulkomailla

Harjoittelutuki

Työharjoittelu kuuluu opintoihin osassa tutkinto-ohjelmia. Harjoittelutuki on työnantajalle maksettavaa tukea harjoittelijan palkkauskustannuksiin. Tuki maksetaan siis työnantajalle, mutta sitä hakee opiskelija, jolle myönnetään harjoittelutuki. Harjoittelutuki ja harjoittelijalle maksettava kuukausittainen palkka eivät ole sama asia. Työnantajalle maksettava harjoittelutuki on tarkoitettu harjoittelijan palkkauskustannuksien osittaiseen korvaamiseen.

Lue lisää opintoihin liittyvästä tuetusta harjoittelusta!

Yliopiston harjoitteluyhdyshenkilöt
Kysy käytännöistä omalta harjoitteluyhdyshenkilöltäsi!

Harjoitusaine

Kirjallinen työ, joka aiemmin liittyi mm. kandidaatintutkinnon suorittamiseen (vrt. kandidaatintutkielma). Työn tarkoituksena on ollut harjoittaa opiskelijan kykyä oman alansa tieteelliseen viestintään. Nykyään melko vähäisessä käytössä.

Harrasteyhdistys

Tamyn piirissä toimii liki 40 harrasteyhdistystä. Ne ovat saman harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimivia yhdistyksiä, joissa yliopiston opiskelijat muodostavat merkittävän osan jäsenistöstä. Harrasteyhdistysten toimintaan voi osallistua opintoalaan katsomatta.

Luettelo TAMYn piirissä toimivista harrasteyhdistyksistä

HES

Tampereen yliopiston entinen terveystieteiden yksikkö. HES sulautui 1.1.2017 alkaen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hiljaiset lukusalit

Sijaitsevat Linna-kirjaston toisessa kerroksessa (Linna, Kalevantie 5, kulku Linnan pääsisäänkäynnin aulasta) ja Kaupin kampuksella Arvo-kirjaston 1. kerroksessa. Hiljaiset lukusalit ovat opiskelijoiden käytettävissä 24/7 kulkukortilla. Kirjaston ollessa suljettuna käynti Linnan lukusaliin sivuovesta YTHS:n puolelta ja Arvon lukusaliin rakennuksen pääovesta. Arvossa arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin tarvittavan PIN-koodin antaa Arvon IT Helpdesk.

Lisää tietoa hiljaisista lukusaleista

HOPS

HOPS on henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin tekeminen tarkoittaa sitä, että valitsee, mitä opintoja ja milloin aikoo tehdä ja toisaalta myös pohtii miksi ja miten opiskelee. HOPS elää ja muuttuu opintojen myötä. Kirjallisen HOPSin laatiminen on pakollista kaikille opiskelijoille.

Tarkempaa tietoa HOPSista

HOPS-opettaja

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee opintojen suunnittelua ja opintosuunnitelmien päivittämistä. Tarvittaessa HOPS-opettaja ohjaa opiskelijan hyödyntämään muita ohjauspalveluita. HOPS-ohjauksen käytänteet vaihtelevat eri tiedekunnissa.

Opintoneuvonta ja ohjaus Tampereen yliopistossa

Hyväksilukeminen

Ks. opintojen hyväksilukeminen.

Hämeenkadun appro

Kauppatieteen opiskelijoiden Tampereella järjestämä kaupunki-ilottelu, jossa akateemisia arvosanoja - approsta aina tohtoriin asti - suoritetaan juomia juomalla.

Appron sivut

IYlös

IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience on opiskelijoiden koordinoima harjoitteluohjelma pääasiassa teknisten, mutta myös muiden alojen opiskelijoille. Harjoittelupaikkoja on yli 70 maassa.

IAESTE Finland Facebookissa

IAESTE:n kotisivut

IELTS

International English Language Testing System. Laajasti tunnistettu, muun muassa Australian, Irlannin, Ison-Britannian, Kanadan ja Yhdysvaltain yliopistojen hyväksymä kielitesti. Testejä Suomessa järjestää Finnbrit Edupolissa, Helsingissä.

Lisätietoa kielikokeista

Ilmoittautuminen yliopistoon

Jokainen Tampereen yliopiston opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain säilyttääkseen opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettää, jos ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä.
Ilmoittautumisasioista vastaa aktuaarinkanslia.

Opiskelija voi ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Huom! uusi opiskelija saa ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisistä syistä.

Miten ilmoittautua yliopistoon

Aktuaarinkanslian aukioloajat, yhteystiedot ja henkilökunta

Uuden opiskelijan poissaolo-oikeus ja poissaolevaksi ilmoittautuminen

Intensiivikurssi

Kurssi, jolla lyhyessä ajassa - esimerkiksi kahdessa, kolmessa viikossa - pyritään saavuttamaan asetetut osaamistavoitteet. Intensiivikursseja järjestetään melko vähän suhteessa muuhun kurssitarjontaan.

Kurssitarjonta löytyy opetusohjelmasta!

ISEP

International Student Exchange Program on yhdysvaltalainen maailmanlaajuinen korkean asteen koulutuksen vaihto-ohjelma, jonka päämaja sijaitsee lähellä Washington D.C.:tä Yhdysvalloissa. Vaihto-ohjelma kattaa Yhdysvallat ja yli 40 muuta maata.

Lisätietoja ISEPistä

ISEPin sivut

ISIC

Kansainvälinen, eräisiin alennuksiin oikeuttava opiskelijakortti, jonka saa mm. Kilroy Travelsistä.

Lisätietoa ISICistä

IT-Helpdesk

IT-Helpdesk on palvelupiste, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa tietoteknisissä asioissa.

IT-Helpdeskien sijainti ja aukioloajat (intrassa!)

JYlös

Jatko-opinnot

Ks. Tohtoriopinnot

JKK

JKK on lyhenne Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta, joka on yksi yliopiston tiedekunnista.

Johtamiskorkeakoulu

Jonolaki

Ks. Etusijajärjestys

JOO-opinnot

JOO tarkoittaa "joustavaa opinto-oikeutta". JOO-opinnot ovat opintoja muussa kuin omassa yliopistossa. Minkä tahansa suomalaisen yliopiston opiskelija voi anoa oikeutta valinnaisiin opintoihin toisessa suomalaisessa yliopistossa. Joustavan opinto-oikeuden tarkoittamat opinnot ovat käytännössä sellaisia, joita ei ole tarjolla omassa yliopistossa, mutta jotka kuitenkin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa.

Tarkempaa tietoa JOO-opinnoista ja niihin hakemisesta

Joustavan opiskelun Joopas-portaali

Julkaisuarkisto

Ks. TamPub

Julkaisupalvelut

Kirjasto opastaa Tampereen yliopiston opinnäytteiden (pro gradut, syventävät työt, lisensiaatintutkimukset) tallentamisessa NettiOpsuun ja julkaisee opinnäytteet sopimuksen mukaan verkossa yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Kirjastossa toimii myös yliopiston kustantamo Tampere University Press (TUP), joka huolehtii yliopiston väitöskirjojen julkaisemisesta ja tarjoaa muita julkaisupalveluita tutkijoille ja opettajille.

Julkaisupalvelut kirjastossa

Juvenes

Kuten Juvenes itse sivuillaan kertoo, "Juvenes on monialainen palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola- ja kahvilapalveluita, juhla-, kokous- ja saunapalveluita, kauppa- ja kioskipalveluita sekä paino- ja julkaisupalveluita." Opiskelijoille tuttuja Juveneksen ravintoloita ovat esimerkiksi yliopiston päätalon ravintola ja alakuppila.
Juvenes on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan omistama.

Juvenes Oy

KYlös

Kahdenvälinen vaihto

Tampereen yliopistolla on yhteistyöyliopistoja, joiden kanssa on solmittu kahdenvälinen opiskelijavaihtoa sekä mahdollisesti myös opettajavaihtoa koskeva sopimus. Joskus käytetään myös ilmaisua bilateraalinen vaihto. Sopimusten tarjoamat vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat avoinna pääsääntöisesti kaikille yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.

Tampereen yliopiston vaihto-ohjelmat

Kalenterivuosi

1.1.-31.12. välinen aika

Kalenterivuoden käsite on tärkeä opintotukea saavalle opiskelijalle. Opintotuessa otetaan huomioon tulot kalenterivuoden ajalta. Katso opintotuen www-sivujen alasivu "Omat tulot ja opintotuki".

Omat tulot ja opintotuki

Kampus

Alue, jolla on yliopiston rakennuksia. Yliopistoon kuuluvien tilojen ja rakennusten tiedot löydät kampuksen esittelysivuilta.

Tampereen yliopiston kampuksen esittely

Kandidaatintutkinto

Alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 180 opintopistettä. Kandidaatintutkintoon kuuluvat myös kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Opinto-oppaassa kerrotaan yksityiskohtaisesti tutkintoon vaadittavien opintojen sisällöstä ja suoritustavoista.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat

Kandidaattiohjelma

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen kandidaatin tutkinto suoritetaan tutkinto-ohjelman laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa.

Kandidaattiseminaari

Tutkinto-ohjelmien aineopintoihin kuuluva opintojakso, jossa opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja tekee kandidaatintutkielman.

Opinto-oppaat
Opinto-oppaissa on tarkempaa tietoa opintojaksojen sisällöstä ja laajuudesta.

Kansainvälistymiskokonaisuus

Opiskelija voi kartuttaa kansainvälistä osaamistaan suorittamalla kansainvälistymiskokonaisuuden, joka on mahdollista sisällyttää tutkintoon. Kokonaisuuten voi kuulua esimerkiksi opiskelijavaihto- tai harjoittelujakso ulkomailla, kv-tuutorointi sekä vieraan kielen opinnot.

Kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintojaksot on merkitty opetussunnitelmiin.

Lue lisää kansainvälistymiskokonaisuudesta

Kesätentti

Yliopistolla voi suorittaa monia opintojaksoja tai niiden osia myös kesäaikaan. Lue tarkemmin kesäopinnoista kertovalta sivulta! Kesätentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa, sillä kaikki keskitetysti järjestetyt kesätentit ovat sähköisiä tenttejä.

Kesäopinnot

Opinto-oppaat

Sähköinen tenttipalvelu

Kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kieli- ja abikursseja ympäri vuoden. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

Tampereen kesäyliopiston sivut

Kirjasto

Tampereen yliopiston kirjasto palvelee useassa toimipaikassa: Linna-kirjasto yliopiston keskustakampuksella Linna-rakennuksessa (sanomalehtikokoelma ja -lukusali Päätalossa) ja Arvo-kirjasto Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa Lääkärinkatu 1:ssä.

Kirjastossa voit lainata aineistoja yliopiston kaikilta tieteenaloilta, saada apua tiedonhakuusi, lukea ja työskennellä yksin ja yhdessä. Andor-hakupalvelussa voit selata, varata ja uusia kirjaston aineistoja sekä käyttää elektronisia aineistoja.

Tampereen yliopiston kirjasto

Kirjaston toimipaikat

Näin käytät kirjastoa

Kirjastoikkuna-blogi

Tampereen yliopiston kirjaston blogi ja uutiskanava, jossa puhutaan kirjaston palveluista, toiminnasta ja tapahtumista. Seuraa blogia ja kommentoi!

Kirjastoikkuna

Kirjatentti

Tentti, jossa tentitään ainoastaan kirjallisuutta, ei lainkaan luentoja. Kirjatenttejä järjestetään useimmissa tutkinto-ohjelmissa noin kerran kuussa lukukauden aikana.

Kirjatenttejä tentitään pääasiassa yleisinä tenttipäivinä sekä sähköisinä tentteinä. Tenttitilaisuudet kestävät tavallisesti neljä tuntia.

Yleiset tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta kunkin tieteenalayksikön Tenttiminen -sivulta

Tietoa tenttimisestä Tampereen yliopistossa

Ohjeet yleiseen tenttiin

Kokonaismerkintä

Kokonaismerkinnällä tarkoitetaan yhden opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot) loppumerkintää. Kokonaismerkintää on haettava erikseen, ja käytäntö vaihtelee tiedekunnittain.

Katso tarkemmin tutkinto-ohjelmien sivuilta.

Kopo

Koulutuspoliittinen. Koulutuspoliittisia asioita ovat mm. opiskeluun, opetuksen tasoon ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät asiat.

Tamyn koulutuspoliittinen valiokunta
Kopo-valiokunnan sivuilla on kerrottu, mitä kaikkea koulutuspolitiikkaan yliopistolla kuuluu.

Kotihakemisto

Peruspalvelutunnukseen sisältyy varmuuskopioitu kotihakemisto, joka näkyy tietokoneluokkien työasemilla X-asemana.

Tietokoneluokat (intra)

Koulutusuudistus

Koulutusuudistus oli Tampereen yliopiston sisäinen uudistus. Opiskelijan kannalta olennaista koulutusuudistuksessa oli, että yliopistossa opiskellaan 1.8.2012 alkaen tutkinto-ohjelmissa ja kandidaatintutkinto tehdään ns. laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa. Maisterintutkinto suoritetaan tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa.

Vanhat opiskelijat saivat halutessaan siirtyä uusien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Pääainepohjaisen tutkinnon sai kuitenkin suorittaa loppuun kolmivuotisen siirtymäkauden (1.8.2012-31.7.2015) aikana.

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Kulkukortti

Tietohallinnon ylläpitämiin luokkiin kuljetaan ja sieltä poistutaan kulkukortilla. Myös Linnan Hiljaisen lukusalin ja Arvon oppimiskeskuksen 24/7-käyttöön tarvitaan kulkukortti. Kulkukorttivalmius sisältyy perustutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden opiskelijakortteihin. Kulkuoikeus aktivoidaan TAMY:ssa opiskelijakorttia noudettaessa tai tietohallinnon asiakaspalvelupisteessä.

Tarkempaa tietoa opiskelijan kulkukortista (intra!)

Kurssi

Kurssiksi sanotaan sellaista opintojakson suoritustapaa, jossa osallistutaan opetukseen eli käydään esimerkiksi luennolla. Kurssien lisäksi opiskelija voi opiskella itsenäisesti, esimerkiksi kirjoittaa esseitä tai käydä kirjatentissä. Kurssit löydät opetusohjelmasta.

Opetusohjelma

Kurssikirjat

Kurssikirjat sijaitsevat Linna-kirjaston 1. kerroksessa, kaunokirjallisuus 2. kerroksessa. Lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat ovat Arvo-kirjastossa Kaupin kampuksella.

Kurssikirjojen laina-aika on kaksi viikkoa, ja niitä voi uusia enintään 10 kertaa.

Tampereen yliopiston kirjasto

Kurssikirjojen lyhytlainat

Kurssikirjojen lyhytlainakappaleita saa vuorokausi- ja viikonloppulainaan. Eräpäivä on aina kirjaston seuraava aukiolopäivä klo 10.00 aamulla. Samana aamuna palautuneet kirjat saa lainaan vasta klo 10.00.

Tietoa lainaamisesta

Kurssille valitsemisen periaatteet

Mikäli kurssille otettavien opiskelijoiden määrää joudutaan rajaamaan, käytetään erilaisia valintakriteereitä. Tästä käytetään myös nimitystä etusijajärjestys. Yleensä etusijalla ovat opiskelijat, jotka hakeutuvat suorittamaan heille pakollisia opintoja suositeltuna suoritusjankohtana. Jos tätä ei voi soveltaa, voidaan käyttää erilaisia kurssille valitsemisen perusteita, kuten suoritettujen opintojen opintopistemäärää tai muuta opiskelijoiden kannalta tasapuolista perustetta.

Huomaa myös, että joillekin kursseille ei välttämättä pääse, ellei ole suorittanut edeltäviä opintoja.

Tutkintosääntö, § 23
Pykälässä 23 kerrotaan tarkemmin kursseille valitsemisesta ja kurssille ilmoittautumisesta


KV-

Kansainvälisyyteen liittyvä

Tampereen yliopiston Kansainvälisen koulutuksen keskus

Kv-tuutori

Yliopiston kansainvälisen asioiden toimiston ja TAMY:n ulkomaalaiselle opiskelijalle järjestämä vapaaehtoinen opiskelijaohjaaja.

Lisätietoja kv-tuutoroinnista

Tietoa kv-tuutoroinnista Tamyn sivuilla

Kv-yhdyshenkilö

Jokaisella yksiköllä on alakohtainen kansainvälisistä asioista vastaava henkilö.

Yksiköiden kv-yhdyshenkilöt

Kypsyysnäyte, kypsyyskoe, kypsäri

Kypsyysnäyte on kirjoituskoe tutkielman aihepiiristä. Sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä tutkielmansa aihepiiriin sekä hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tarkempaa tietoa kypsyysnäytteestä

LYlös

Laitos

Laitoksia ei enää ole Tampereen yliopistossa. Hallintomallimme muutettiin vuonna 2011. Sitä ennen yliopistolla oli jokaisen tiedekunnan sisällä useita laitoksia. Laitos-termi oli käytössä kymmeniä vuosia, minkä vuoksi jotkut saattavat puhua siitä edelleenkin.

Laudatur

Korkein arvosana, jonka on aiemmin voinut saada esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta. Nykyään pro gradut arvioidaan viisiportaisella asteikolla.
Joskus muinoin syventäviä opintoja kutsuttiin laudatur-opinnoiksi.

Opintosuoritusten arviointi

Learning Agreement

Ulkomaille Erasmus-vaihtoon opiskelemaan lähtevä opiskelija tekee etukäteen opintosuunnitelman (learning agreement) kohdeyliopistossa suoritettavista opinnoista. Suunnitelma hyväksytetään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa.

Muistilista ennen vaihtoon lähtöä
Muistilista on erityisesti Erasmus-vaihtoon lähteville.

Learning Agreement -lomake

Lehtori

Lehtori on ollut yliopistossa opetusta ja ohjausta antava henkilö, ja lehtorin nimikkeellä työskenteleviä onkin Tampereen yliopistossa yhä jonkin verran. Rinnalle on tullut yliopistonlehtoreita, joiden työnkuva ja kelpoisuusvaatimukset ovat laajemmat.

Tarkempaa tietoa on henkilöstöjohtosäännössä

Letter of Confirmation

Erasmus-vaihdossa käytössä oleva todistus, jolla osoitetaan vaihdon kesto sen päätyttyä.

Linna

Tampereen yliopiston keskustakampuksen rakennus, jossa sijaitsee yliopiston Linna-kirjasto ja pääosin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiloja. Osoite: Kalevantie 5.

Tilat ja kulkuyhteydet

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yliopiston kirjasto

Lisensiaatintutkinto, lisuri

Tieteellinen jatkotutkinto, jonka voi joissakin tapauksissa suorittaa ennen tohtorintutkintoa. Lääketieteessä lisensiaatintutkinto suoritetaan perustutkintona.

LTL

Tampereen yliopiston entinen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö. LTL sulautui 1.1.2017 alkaen uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan.

Viestintätieteiden tiedekunta

Luento

Yleisin opetusmuoto yliopistossa. Luento kestää tavallisesti 1 ½ tuntia ja alkaa vartin yli tasatunnin (akateeminen vartti). Yleensä luentokurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ellei opetusohjelmassa tai tutkinto-ohjelman kotisivuilla mainita toisin.

Opetusohjelma

Tampereen yliopiston tiedekunnat

Luentokuulustelu

Ks. luentotentti

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirja on yleensä esseemäinen kirjallinen työ, jossa tarkastellaan kriittisesti luennolla esitettyjä asioita ja tuodaan käsiteltyihin aiheisiin omaa näkemystä. Ohjeet luentopäiväkirjan laatimiseen voivat vaihdella. Tarkempia ohjeita voi löytyä tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman verkkosivuilta, mutta täsmällisempiä ohjeita saa yleensä opetuksen yhteydessä.

Tampereen yliopiston tiedekunnat

Luentotentti

Yleensä luentosarjan päätteeksi järjestettävä tentti, jossa tentitään luentojen sisältöä ja joskus myös opintojaksoon kuuluvaa kirjallisuutta.

Luentotentteihin ei yleensä tarvitse ilmoittautua erikseen. Opiskelijalla on oltava tentin edellyttämä opiskeluoikeus ja vain läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautunut voi osallistua.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

Lukukausi

Lukukausia on kaksi: syys- ja kevätlukukausi. Syyslukukauden opetus alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuun puolivälissä. Kevätlukukauden opetus alkaa tammikuun alussa ja päättyy toukokuussa.

Lukukausien ulkopuolella - kesäaikaan – on joitakin Summer School -opintojaksoja, joista tiedotetaan erikseen. Kesäaikaan voi opiskella myös esimerkiksi suorittamalla esseitä tai sähköisiä tenttejä.

Opetusperiodit sekä opetuksen alkamis- ja päättymisajat

Kesäopinnot

Summer School

Lukusali

Lukemiseen ja muuhun hiljaiseen työskentelyyn rauhoitettu tila. Lukusaleja on yliopiston päärakennuksessa ja kirjastoissa.

Hiljainen lukusali

Kirjaston lukupaikat

Lukuvuosi

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Esimerkiksi lukuvuosi 2015-2016 on 1.8.2015-31.7.2016.
Yliopiston syyslukukauden opetus alkaa kuitenkin virallisesti vasta syyskuun alussa. Opetuksen alkamis- ja päättymisajat löytyvät opiskelusivuilta (ks. linkki alla).

Opintotuessa opintojen edistymistä seurataan lukuvuosikohtaisesti.

Opetusperiodit sekä opetuksen alkamis- ja päättymisajat

Opintotuen seuranta

Lukuvuositarra

Opiskelijakorttiin liimattava tarra, jolla opiskelija voi todistaa olevansa ylioppilaskunnan (Tamy) jäsen ja jolla voi saada jäsenedut ja –alennukset.

Tarran voi käydä kiinnityttämässä aktuaarinkansliasta tai Tamyn palvelutoimistossa aikaisintaan 1.8. alkaen, kun jäsenmaksu on maksettu ja tieto siitä on rekisteröitynyt yliopiston tietojärjestelmään.

Ohjeet Tampereen yliopistoon ilmoittautumisesta

Aktuaarinkanslian yhteystiedot ja aukioloajat

Vuositarra ja kortin uusiminen

LUO

LUO on Tampereen yliopiston uuden luonnontieteiden tiedekunnan lyhenne. LUO aloitti toimintansa 1.1.2017.

Luonnontieteiden tiedekunta

Lähtötasokoe

Joissakin opintojaksoissa/opinnoissa voidaan käyttää lähtötasokoetta, jolla varmistetaan, että kaikilla osallistujilla on opintojen alkaessa opintojen vaatimat pohjatiedot kyseisestä aihepiiristä. Lähtötasokoetta käytetään joissakin opinnoissa valinnaisten opintojen opiskelijoiden valintaan ja karsintaan.

Lähtötasokokeet kielten valinnaisten opintojen opiskelijoiksi haluaville

Läsnä oleva opiskelija

Yliopistoon ilmoittaudutaan joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi opiskelijaksi. Vain läsnä oleva opiskelija saa suorittaa opintoja. Läsnä olevalla opiskelijalla on oikeus yliopiston tietotekniikkapalveluihin.

Alempaa ja/tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava ilmoittautuu läsnä olevaksi maksamalla ylioppilaskunnan eli Tamyn jäsenmaksun YTHS-maksuineen ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Tamyn jäsenenä hän saa jäsenedut ja -alennukset sekä YTHS:n palvelut. Jatko-opiskelijan kuuluminen ylioppilaskuntaan on vapaaehtoista.

Ilmoittautumisohjeet

Lisätietoa ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ja sen maksamisesta

MYlös

Maisterintutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto. Maisterintutkinto koostuu oman tutkinto-ohjelman syventävistä opinnoista, joihin kuuluu syventävien opintojen opinnäyte (eli pro gradu -tutkielma) ja kypsyysnäyte sekä muita valinnaisia opintoja.

Maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Poikkeuksena psykologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Tutkintojen tutkintorakenteesta ja opetussuunnitelmista kerrotaan opinto-oppaissa.

Tutkinnot
Yleistietoa Tampereen yliopiston tutkinnoista

Maisteriohjelma

Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joka pohjautuu alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen. Maisteriohjelmiin järjestetään erillinen valinta.

Maisteriohjelmiin hakeminen

Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmat
Sivulla listataan kaikki tutkinto-ohjelmat, myös maisteriohjelmat ja tohtoriohjelmat.

Maisteriopinnot

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen maisterintutkinto suoritetaan pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa. Maisteriopintoihin voi kuulua opintosuuntia.

Vanhat opiskelijat ovat voineet halutessaan suorittaa maisterin tutkintonsa vanhan mallin mukaan siirtymäaikana 31.7.2015 mennessä.

Lisää tietoa koulutusuudistuksesta

Matka-apuraha

Tampereen yliopisto myöntää matka-apurahan kaikille vaihtosopimusten kautta vaihtoon lähteville. Itsenäisesti ulkomaisen harjoittelupaikan hankkineet voivat hakea yliopiston matka-apurahaa. Itsenäisesti hankittua ulkomaista opiskelupaikkaa varten ei myönnetä matka-apurahaa.

Lisätietoa apurahoista

Matkakertomus

Vaihto-opiskelun jälkeen apurahan vastineeksi kirjoitettava raportti vaihtojaksosta. Matkakertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa kohdeyliopistossa opiskelusta vaihtoa harkitseville. Kertomukset ovat luettavissa yliopiston nettisivuilla.

Matkakertomukset

Matkakertomuksen kirjoittaminen

MED

Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan lyhenne. MED oli aiemmin myös lääketieteen yksikön lyhenne. Lääketieteen yksikkö sulautui 1.1.2017 alkaen lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Mentor

Mentoriksi kutsutaan vanhempaa ja kokeneempaa henkilöä, joka toimii nuoremmalle ns. oppiäitinä tai -isänä ja tiedonjakajana. Mentorin rooli voi vaihtoehtoisesti olla joko elinikäinen tai lyhytaikainen. Mentorointisuhde perustuu aina luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen.

Mentor on myös kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Mentor ry:n sivut

Monenkeskinen vaihto

Monenkeskinen eli multilateraalinen vaihto tapahtuu usean yliopiston tai maan välillä (vs. kahdenvälinen vaihto).

Tampereen yliopiston vaihto-ohjelmat

Moodle

Moodle on selainkäyttöinen opiskelualusta, jota käytetään useilla kursseilla osana opetusta. Moodle on suljettu ympäristö, jossa opiskelija voi suorittaa kursseihin liittyviä tehtäviä ja saada niistä palautetta.

Moodle

NYlös

N:nnen vuoden opiskelija

Yli viisi vuotta yliopistossa opiskellut henkilö.

NettiKatti

NettiKatissa opiskelija voi tarkistaa peruspalvelutunnuksen ja siihen liittyvien käyttöoikeuksien voimassaolon.

NettiKatti

NettiOpsu

NettiOpsu on Tampereen yliopiston opiskelijoille tarkoitetuista sähköisistä palveluista vanhempi. Uudempi ja ensisijainen palvelu on Opiskelijan työpöytä.

Avoimen yliopiston opiskelijoille vastaava palvelu on NettiRekka.

NettiOpsuun kirjaudutaan yliopiston peruspalvelutunnuksella.

Mitä toimintoja NettiOpsussa on?

NettiOpsu

NettiRekka

NettiRekka on avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitettu www-palvelu, jossa opiskelija voi muun muassa selailla opintosuorituksiaan, ilmoittautua tenttiin ja muuttaa yhteystietojaan.

NettiRekkaan kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

NettiRekkaan

NordForsk

Pohjoismainen tutkija-akatemia, joka myöntää stipendejä jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön pohjoismaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja NordForskista

Tampereen yliopiston kansainvälisten asioiden sivu

NORDJOBB

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama harjoittelijavaihto-ohjelma, joka on tarkoitettu 18-28 -vuotiaille nuorille. Ohjelman kautta voi saada kesätyöpaikan jostain Pohjoismaasta (Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja myös Ahvenanmaa).

Lisätietoja NORDJOBBIsta kansainvälisten asioiden sivuilta

NORDJOBBIN www-sivut

NORDLYS

NORDPLUS-ohjelmaan kuuluva verkosto ensisijaisesti niille opiskelijoille, joiden oma yksikkö ei kuulu oman tieteenalansa NORDPLUS-verkostoon, ja niille, jotka haluavat opiskella vaihdossa jotain muuta tieteenalaa kuin omaansa.

Lisätietoa NORDLYSistä

Nordplus

Ohjelma, jonka kautta Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa pohjoismaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä. Nordplus-ohjelma koostuu tieteenalakohtaisista verkostoista (esim. NOREK kauppatieteiden opiskelijoille, NORDLIKS pohjoismaisten kielten opiskelijoille). Jos yksikkösi ei kuulu mihinkään Nordplus-verkostoon tai haluat opiskella vaihdossa sivuainettasi, voit hakea pohjoismaihin vaihtoon NORDLYS-verkoston kautta.

Lisätietoja Nordplus-ohjelmasta

Lisätietoja Nordlys-verkostosta.

Nordlys-verkostoa koordinoidaan kansainvälisen koulutuksen keskuksessa

Norssi eli normaalikoulu

Opettajiksi aikovat tekevät opetusharjoittelunsa eli "auskultoivat" usein normaalikouluissa. Tampereen yliopiston opettajiksi opiskelevat tekevät opetusharjoittelunsa Tampereen normaalikoulussa.

Tampereen yliopiston normaalikoulu

nYlös

north2north

north2north-ohjelma on Arktisen yliopiston (the University of the Arctic) sisäinen opiskelijaliikkuvuusohjelma. Arktinen yliopisto on verkosto, johon kuuluu maapallon pohjoisilla alueilla toimivia yliopistoja, korkeakouluja ja muita laitoksia. north2north-ohjelman tavoitteena on opiskelijavaihdon kautta tukea pohjoisuuden vastavuoroista tuntemusta ja tietoisuutta sekä laadukasta koulutusta pohjoisilla alueilla.

Lisätietoa north2north -ohjelmasta

NYlös

Näty

Nätyksi kutsutaan teatterityön tutkinto-ohjelmaa, joka on nykyään osa viestintätieteiden tiedekuntaa. Näty-nimi tulee ennen olemassa olleesta Näyttelijäntyön laitoksesta.

Nätyn verkkosivut

Viestintätieteiden tiedekunta

OYlös

Office 365 -palvelu

Office 365 -palvelu opiskelijalle sisältää sähköpostin, Microsoft Officen verkkosovellukset, tallennustilan, jaetut kalenterit sekä ryhmätyösivustot.

Office 365 -palvelu (intra!)

Ohjaussuunnitelma

Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa on ohjaussuunnitelma, joka on kuvaus siitä, mitä opintoneuvonnasta ja ohjauksesta ajatellaan ja miten se on järjestetty tutkinto-ohjelmassa. Ohjaussuunnitelmassa on usein kuvattu mm. ohjauksen tavoitteita, käytänteitä, vastuunjakoa ja kehittämistä. Ohjaussuunnitelma voi olla useamman tutkinto-ohjelman tai koko yksikön yhteinen. Suunnitelmat julkaistaan yksikön tai tutkinto-ohjelman Opintoneuvonta ja ohjaus -sivuilla.

Opintoneuvonta ja ohjaus Tampereen yliopistossa

Ohjausvastaava

Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa on nimetty ohjausvastaava, jonka tehtäviin kuuluu tutkinto-ohjelman pedagoginen kehittäminen, HOPS-opettajien tukeminen sekä joissakin tutkinto-ohjelmissa opiskelijoiden ohjaaminen. Ohjausvastaavan keskeisin tehtävä on tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksen kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä muiden kanssa. Ohjausvastaavien tehtävät vaihtelevat hieman tutkinto-ohjelmittain.

Opintoneuvonta ja ohjaus Tampereen yliopistossa

Ohjelmistovälitys

Tietohallinto välittää opiskelijoille käyttöoikeuksia joihinkin kaupallisiin ohjelmiin. Ohjelmia voi hankkia omaan käyttöön normaalia ostohintaa halvemmalla.

Ohjelmistovälitys (intra!)

Lataa F-secure koneellesi (intra!)

OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö netissä

OLL

Opiskelijoiden liikuntaliitto, johon kaikki Tamyn jäsenetkin kuuluvat.

OLL:n nettisivut

Opastus, info

Opastus- eli infopisteitä on jokaisessa yliopiston rakennuksessa. Opastuksista saa yleistä neuvontaa, ja niistä voi kysyä myös löytötavaroita.

Yliopiston kiinteistöjen vahtimestarit

Päätalon opastuksen yhteystiedot ja aukioloajat

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot ovat kasvatustieteen opintoja, jotka painottuvat didaktisesti ja sisältävät ohjattua opetusharjoittelua. Opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden toimia aineenopettajana perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

Lisätietoa pedagogisista opinnoista

Opetusharjoittelu

Aineenopettajaksi tai luokanopettajaksi opiskelevien opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu ("auskultointi"). Harjoittelupaikkana voi olla peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, aikuiskoulutusyksikkö tms. Yliopistoissa opettajan pedagogisia opintoja suorittavien yleisimpiä harjoittelupaikkoja ovat normaalikoulut.

Mitä opettajan pedagogiset opinnot pitävät sisällään?

Opetusohjelma

Opetusohjelmasta selviää opetustarjonta, ts. mitä opetusta, milloin ja missä lukuvuoden aikana annetaan. Opetusohjelma on keskeinen väline opintojen suunnittelussa opinto-oppaan lisäksi.

Opetusohjelma julkaistaan vain netissä.

Opetusohjelma

Opetusperiodi, periodi

Lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin. I ja II periodi ovat syyslukukaudella, periodit III ja IV kevätlukukaudella. Opetusperiodijärjestelmää ei sovelleta lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa.

Opetusperiodit ja opetuksen yleiset alkamis- ja päättymisajat

Opetussuunnitelma

Osaamisperustainen opetussuunnitelma on sekä opiskelijan että opettajan keskeisin työkalu opetuksen ja opintojen suunnittelussa ja ohjauksen järjestämisessä. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat on kuvattu opinto-oppaissa.

Opetussuunnitelmaan on sisällytetty kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia opetuksen, opintojen ohjauksen, opiskelijoiden opintojen suunnittelun ja opintojen sujuvan etenemisen sekä osaamisen arvioinnin ja opintosuoritusten rekisteröinnin kannalta. Opetussuunnitelmat tarkistetaan ja uusitaan kolmen vuoden välein.

Opinto-oppaat

OPH

Opetushallitus.

Opetushallitus netissä

Opinnäyte

Opinnäytteitä ovat kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaatintutkimus sekä väitöskirja.

Opinto-opas

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat julkaistaan yksiköiden sähköisissä opinto-oppaissa. Vaikka 1.1.2017 yliopistossa siirryttiin tiedekuntamalliin, tiedot ovat opinto-oppaissa 2016-2017 lukuvuoden loppuun asti vielä yksiköittäin.

Opinto-oppaissa kuvataan tutkintojen osaamistavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Opintojen suositellut suoritusajankohdat kuvataan kunkin tutkinto-ohjelman kandidaattiohjelman ja maisteriopintojen tai maisteriohjelman rakenteessa. Lisäksi opinto-oppaista löytyvät tiedot tutkinto-ohjelmien valinnaisista opinnoista sekä opetettavista aineista.

Lukuvuosittaiset opetusta koskevat tiedot puolestaan löytyvät opetusohjelmasta

Opinto-oppaat

Opintojakso

Opintojakso on pienin opetussuunnitelmassa oleva yksikkö, josta saa opintosuorituksen. Opintojaksoista muodostuu opintokokonaisuus. Opintojakson voi suorittaa monella tavalla, ks. opinto-opas.

Opinto-oppaat

Opintojen arviointisääntö

Yliopiston hallituksen hyväksymä sääntö, jossa määrätään muun muassa opintosuoritusten arvioinnista ja oikaisumenettelystä sekä tenttiin ilmoittautumisesta ja tulosten julkistamisesta.

Opintojen arviointisääntö

Opintojen hyväksilukeminen

Tutkintoon voidaan lukea hyväksi toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja. Hyväksilukemisessa on kaksi tapaa: sisällyttäminen ja korvaaminen.

Lisätietoa opintojen hyväksilukemisesta

Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus muodostuu opintojaksoista. Opintokokonaisuuksia ovat muun muassa perus- aine- ja syventävät opinnot.
Näiden lisäksi on erillisiä opintokokonaisuuksia erityisesti valinnaisten aineiden opiskelijoita varten tai tietyn aihealueen ympärille rakentuvia kokonaisuuksia, esimerkiksi museologian opintokokonaisuus.

Opintoneuvoja

Yleisen opintoneuvonnan työntekijät antavat yliopistoon hakemiseen, opiskeluun ja työelämään liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Opintoneuvojien yhteystiedot

Opintopiste

Yliopistossa opintojen mitoitukseen käytetään opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä. Opintojaksot pisteitetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Tutkintojen tavoitteellisen suoritusajan saavuttamiseksi yhden lukuvuoden aikana tulisi suorittaa keskimäärin 60 opintopistettä, jolloin vuosittaisen työn määrä olisi 1600 tuntia.

Tutkintojen ja opintojaksojen opintopistemäärät ilmoitetaan opinto-oppaissa.

Opinto-oppaat

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteesta käyvät ilmi kaikki opiskelijan opintosuoritusrekisteriin rekisteröidyt opintojaksot, arvosanat ja suoritusmäärät.

Virallisen opintosuoritusotteen saa aktuaarinkansliasta. Virallisen otteen voi saada suomeksi ja englanniksi. Aktuaarinkansliasta saa myös englanninkielisiä ECTS-otteita.

Epävirallisen otteen voi peruspalvelutunnuksellaan tilata haluamaansa sähköpostiosoitteeseen NettiOpsusta. NettiOpsu-otteen voi saada suomeksi ja englanniksi.

Tarkempaa tietoa opintorekisteriotteen tilaamisesta

NettiOpsu

Opintosuunta

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen opiskelija voi maisteriopinnoissa valita jonkin opintosuunnan, jossa hän erikoistuu tietyn aihepiirin kysymyksiin. Esimerkiksi hallintotieteiden maisteriopinnoissa voi valita "Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan". Kaikki maisteriopinnot eivät välttämättä sisällä opintosuuntia.

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan takauksesta sekä lainavähennysoikeudesta.

Lue lisää opintotukisivuilta!

Opintoviikko, ovari, noppa

Ennen opintopisteitä opintojen mitoittamiseen käytettiin opintoviikkoja.

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on ylioppilaskunnan eli Tamyn jäsenkortti. Jäsenkortin voivat hankkia vain ne opiskelijat, jotka ovat sääntöjen mukaisesti maksaneet jäsenmaksun ja jotka siten ovat Tamyn jäseniä.

Opiskelijakorttiin kiinnitetään joko aktuaarinkansliassa tai Tamyn palvelutoimistossa jäsenmaksun mukainen lukuvuositarra, jolla jäsenyys osoitetaan. Opiskelijakortin voimassa olevalla tarralla kandidaatin- ja/tai maisterintutkinnon tutkinto-opiskelija saa Tamyn jäsenedut ja –alennukset ja myös YTHS:n palvelut ilman muuta opiskelijatodistusta. Jatko-opiskelijan (vihreä) kortti ei sisällä sirua, joten se ei käy kulkukorttina mikroluokkiin tai Atalpan liikuntatiloihin.

Sekä koko lukuvuoden tarra että kevätlukukauden tarra on VR:n ja Matkahuollon osalta voimassa seuraavan lukuvuoden syyskuun loppuun asti, YTHS:n osalta heinäkuun loppuun asti. Syyslukukauden tarra on voimassa saman lukuvuoden tammikuun loppuun asti, YTHS:n osalta kuitenkin joulukuun loppuun asti.

Voit myös aktivoida kirjastossa opiskelijakorttisi kirjastokortiksi.

Opiskelijakorttihakemus, pdf

Opiskelijakortista tarkemmin

Opiskelijakortti kirjastokorttina

Opiskelijan työpöytä

Opiskelijan työpöytä kokoaa yhteen opiskelijalle tärkeät sähköiset palvelut, kuten opintosuoritusten selailun, tiedot omista kurssi-ilmoittautumisista, opintoihin liittyvän ajankohtaisviestinnän ja pääsyn muihin keskeisiin sähköisiin palveluihin.
Opiskelijan työpöydälle kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

Opiskelijan työpöytä

Tarkemmin Opiskelijan työpöydän sisältämistä palveluista ja toiminnoista

Opiskelijatodistus

Virallinen todistus siitä, että on Tampereen yliopiston opiskelija.

Opiskelijatodistus on maksuton ja sen saa pyydettäessä aktuaarinkansliasta joko noutaen tai postitse.

Aktuaarinkanslian yhteystiedot ja aukioloajat

Opiskelijoiden neuvontapiste

Tietokoneluokkia koskevissa kysymyksissä voit kääntyä opiskelijoiden neuvontapisteen puoleen. Neuvontapisteissä voi käydä henkilökohtaisesti tai ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Neuvontapisteiden sijainnit ja aukioloajat (intrasivu!)

Oppimiskeskustilat

Linna- ja Arvo-kirjaston oppimiskeskuksissa on ryhmätyötiloja, laitteita ja tulostusmahdollisuus. Arvon oppimiskeskus on avoinna 24/7 yliopiston opiskelijoille kulkukortilla (arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin ulko-oveen tarvitaan PIN-koodi, jonka antaa Arvon IT Helpdesk.).

Oppimiskeskustilat

Orientoivat opinnot

Uusille opiskelijoille lukuvuoden alussa järjestettävä tilaisuuksien sarja, jossa opiskelijat perehdytetään yliopisto-opiskelun käytäntöihin.

Uuden opiskelijan sivulla on lisätietoa orientoivista opinnoista

Osaamisperustaisuus

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Opetussuunnitelmiin on kuvattu osaamistavoitteet (tutkinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tasolla).
Osaamistavoitteet kertovat, millaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia koulutuksen tai kurssin jälkeen on tarkoitus osata. Oppimista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Opinto-oppaat

Osasuoritus

Osasuoritus tarkoittaa opintojakson suorittamista osissa. Opintojakso voi koostua esimerkiksi kirjatentistä ja esseestä. Osasuorituksista kannattaa sopia opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa, ellei opinto-oppaassa toisin mainita.

Opinto-oppaat

PYlös

PBL

Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL) on koko opetussuunnitelman tasolla vaikuttava lähestymistapa oppimiseen ja opettamiseen. PBL:ssa oppimisen perustana on oppijoiden aktiivinen tiedonhankinta ja –käsittely sekä itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva toiminta.

Wikipedian sivu "Ongelmalähtöinen oppiminen"

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Periodi

Ks. opetusperiodi

Opetusperiodit sekä opetuksen alkamis- ja päättymisajat

Perusopinnot

Opintojen alussa suoritettavat opinnot, laajuus vähintään 25 opintopistettä. Perusopinnot johdattavat tieteenalan perusteisiin. Muinoin perusopintoja kutsuttiin approbatur-opinnoiksi.

Perusopintojenkin sisällöt ja laajuudet ovat esillä opinto-oppaissa

Peruspalvelutunnus, ppt

Opiskelijan tunnus, jolla voi käyttää muun muassa opiskelijan sähköisiä palveluita (esim. NettiOpsua) ja intranetiä. Peruspalvelutunnukseen sisältyy Office 365-palvelu.

Uusille opiskelijoille lähetetään jo hyväksymiskirjeen mukana ohjeet tunnuksen käyttöönotosta.

Tarkempaa tietoa peruspalvelutunnuksesta (intra!)

Opiskelijan sähköinen asiointi

Pinni

Yliopiston päärakennuksen vieressä sijaitseva pitkä ja vaalea rakennus. Pinnissä on mm. tiedekuntia ja tietohallinto. Pinnissä on A- ja B-osa: katso siis huoneen numeron edessä olevaa kirjainta, niin tiedät, onko tila A- vai B-osassa.
Osoite: Kanslerinrinne 1.

Tilat ja kulkuyhteydet

Pohjola-Norden

Pohjoismaista yhteistyötä edistävä järjestö.

Pohjola-Nordenin www-sivut

Poikkitieteellinen

Poikkitieteellinen opetus, tilaisuus tai näkökulma sisältää aineksia eri tieteenaloista.

Poissa oleva opiskelija

Yliopistoon ilmoittaudutaan joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi opiskelijaksi. Poissa olevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja, ei saa opintotukea eikä hänellä ole oikeutta yliopiston tietotekniikkapalveluihin (esim. sähköposti). Poissa oleva opiskelija ei saa olla ylioppilaskunnan jäsen eikä sen vuoksi saa jäsenetuja (esim. matka-alennuksia) eikä YTHS:n palveluja.

Poissaoloilmoittautumisen voi vaihtaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana. Lisätietoja muutoksen tekemisestä saa aktuaarinkansliasta.

Ilmoittautumisohjeet

Aktuaarinkanslia

Uuden opiskelijan poissaolo-oikeus ja poissa olevaksi ilmoittautuminen

Portfolio

Yliopistoissa portfoliolla tarkoitetaan yleensä opiskelijan itsensä kokoamaa ja arvioimaa aineistoa omasta opiskelu- ja oppimisprosessistaan ja niissä tapahtuvasta kehityksestä. Yleisemmin portfolio ymmärretään asianomaisen henkilön työ- tai näytekansioksi.

Praktikum

Praktikumiksi voidaan kutsua opintojaksoa, johon kuuluu esimerkiksi käytännön harjoittelua tai muita käytännönläheisiä työskentelytapoja.

Pro gradu -tutkielma

Omalta tieteenalalta tehtävä akateeminen opinnäyte, maisterintutkinnon lopputyö.

Tampereen yliopiston tutkielmat

Professori eli proffa

Professori tekee tieteellistä tutkimusta, ohjaa alallaan tehtävää tutkimusta (väitöskirjatyöt, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat) sekä antaa luento- ja seminaariopetusta.

Proseminaari

Joissakin tutkinto-ohjelmissa kandidaattitutkinnon aineopintojen seminaarista käytettävä nimitys. Ks. kandidaattiseminaari

Opinto-oppaat
Opinto-oppaissa on tarkempaa tietoa opintojaksojen sisällöstä ja laajuudesta.

Pruju

Lyhennelmä (usein paksusta) tenttikirjasta tai luentokurssin kirjallinen materiaali.

Pääaine

Pääainepohjaisesti järjestettävässä koulutuksessa pääaine oli se oppiaine, jonka alalta tutkintoon kuuluva opinnäyte tehtiin. Ennen vuotta 2012 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat saivat tehdä tutkintonsa pääainepohjaisesti Tampereen yliopistossa 31.7.2015 saakka.

1.8.2012 lähtien tutkintoon johtava koulutus on järjestetty Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmina. Useissa suomalaisissa yliopistoissa pääainepohjaisia tutkintoja tehdään edelleen.

Lisätietoa koulutusuudistuksesta

Päätalo

Yliopiston päärakennus Kalevantie 4:ssä.

Yliopiston kiinteistöjen sijainti

RYlös

Rästitentti

Määräaikana tenttimättä jäänyt luentokuulustelu, joka suoritetaan erillissopimuksesta esim. yleisenä tenttipäivänä. Termi ei ole kovin yleisessä käytössä.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

SYlös

Salasana

Peruspalvelutunnukseen liittyvä salasana.

Tietohallinto ei milloinkaan kysy käyttäjätunnuksia tai niiden salasanoja sähköpostilla tai puhelimitse. Salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa koskaan luovuttaa kenellekään!

Opiskelijan tietotekniikkaopas/Salasana (intra!)

Sanomalehtilukusali

Sanomalehtikokoelman lehtiä saa luettavaksi sanomalehtilukusaliin, joka sijaitsee yliopiston Päätalon (Kalevantie 4) 0-kerroksessa pääaulan alapuolella. Kokoelmassa ovat tärkeimmät suomalaiset ja ulkomaiset päivälehdet. Sanomalehtiä ei saa lainaksi, mutta niistä voi ottaa kopioita lukusalissa.

Sanomalehtilukusali

Seminaari

Kandidaatintutkielman tai pro gradun suunnittelua ja valmistelua varten tutkintoihin kuuluu yleensä opintojakso, joka järjestetään seminaarina. Seminaariksi voidaan kutsua myös muuta tapahtumaa, jonka työskentelytapaan kuuluu aktiivinen osallistuminen esiteltävien asioiden käsittelyyn.

Opinto-oppaat
Opinto-oppaissa kerrotaan lisää kunkin tutkinto-ohjelman seminaareista ja niiden sisällöistä ja laajuuksista.

Siirto-opiskelija

Siirto-opiskelija on henkilö, jonka opiskeluoikeus siirtyy yliopistosta toiseen saman tai läheisen alan opintoihin tai henkilö, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulun sisällä siten, että tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihtuu.

SIS

Tampereen yliopiston entinen informaatiotieteiden yksikkö. 1.1.2017 osa SIS:n koulutuksista ja tutkimuksesta siirtyi viestintätieteiden tiedekuntaan, osa luonnontieteiden tiedekuntaan.

Luonnontieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Sivuaine

Tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja kutsuttiin aiemmin sivuaineiksi.

Lisää valinnaisista opinnoista Tampereen yliopistossa

Sivugradu

Sivugraduksi voidaan kutsua valinnaisten opintojen syventävien opintojen opinnäytettä. Valinnaisista opinnoista suoritetaan tällöin perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä opinnäyte. Sivugradu on varsinaista syventävien opintojen opinnäytettä suppeampi, eikä siihen tehdä kypsyysnäytettä.

SOC

Tampereen yliopiston uuden yhteiskuntatieteiden tiedekunnan lyhenne. SOC aloitti toimintansa 1.1.2017.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sopo

Sosiaalipoliittinen. Sosiaalipoliittiset asiat liittyvät mm. opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja terveyteen.

Hyvinvointivaliokunta
Sopo-asioita käsittelee Tamyssa hyvinvointivaliokunta.

Statement of purpose

Hakemuksen liite, joka vaaditaan esim. Tampereen yliopistosta opiskelijavaihtoon hakevilta ja Tampereen yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakevilta. Kyseisessä liitteessä hakija perustelee hakukohteensa valintaa, sopivuuttaan ohjelmaan aiempien/tulevien opintojensa valossa sekä tavoitteitaan.

Summer School

Tampereen yliopiston Summer Schoolissa voi kesäaikaan suorittaa englanninkielisiä kursseja. Kurssit on tarkoitettu vähintään 2 vuotta yliopistossa opiskelleille kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoille. Yliopisto-opiskelijat kaikkialta maailmasta voivat hakea kursseille ja ne ovat maksullisia muille, paitsi Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Summer School

Suullinen tentti

Tentti, joka suoritetaan kirjallisen tentin sijaan tai sen lisäksi suullisesti kurssin pitäjälle tai tentaattorille.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

SYL

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto valvoo opiskelijoiden etua. Sen jäseniä ovat Suomen kaikki ylioppilaskunnat - siis myös tamylaiset.

SYL:n nettisivut

Tamy

Syventävät opinnot

Perusopintojen ja aineopintojen jälkeen suoritettavat opinnot. Syventävät opinnot kuuluvat ylempään korkeakoulututkintoon eli maisterintutkintoon.

Sähköinen tentti

Sähköinen tentti tarkoittaa tenttiä, joka suoritetaan tietokoneella. Sähköisenä voi suorittaa yleisiä tenttejä, luentotenttejä, osaamistasotestejä ja kypsyysnäytteitä. Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan sähköisen tenttipalvelun kautta!

Sähköisen tentin ohjesivuilla on mm. listaus siitä, mitä opintojaksoja sähköisesti voi suorittaa.

Sähköisen tenttipalvelun etusivu

Sähköisen tenttipalvelun esittely, käyttöehdot ja ohjeet
Lue sähköisen tentin ohjeet, niistä käyvät perusasiat hyvin ilmi!

Sähköpostilista, postituslista tai lista

Muun muassa ainejärjestöillä, jaostoilla ja yliopiston kerhoilla on omat sähköpostilistansa. Listalle liittymällä saa tietoa kunkin yhteisön toiminnasta omaan sähköpostilaatikkoonsa.

Liittyminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia joko listan ylläpitäjälle tai listoja hoitavalle automaatille. Liittymistavasta kerrotaan listan yhteydessä.

Tamyn sähköpostilistat ja liittymisohjeet

Yliopiston aine- ja yksikköjärjestöt
Järjestöjen sivuilta saa tietoa järjestöjen listoista

Sähköpostiosoite

Opiskelijoiden sähköpostiosoite on muotoa sukunimi.kutsumanimi.x@student.uta.fi.

Tampereen yliopiston sähköpostiosoitteet (intra!)

TYlös

TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK:n sivut

Tampere 3 -hanke

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto tähtäävät yhdessä uudenlaisen korkeakouluyhteisöön, jossa monialaisen, innostavan ja kansainvälisesti vetovoimaisen tutkimus- ja oppimisympäristön perustana on korkea tieteellinen ja teknologinen osaaminen. Uudessa korkeakouluyhteisössä on mahdollisuus sekä teoreettiseen että käytännönläheiseen opintopolkuun. Tutkimuksen ja opetuksen keinoin voidaan vastata yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja työelämän tarpeisiin.

Tietoa Tampere 3 -hankkeesta

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen teknillinen yliopisto

TamPub

TamPub on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto, jonka ylläpidosta vastaa kirjasto. TamPub sisältää yliopiston opinnäytteitä, eli väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä, sekä opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä. Lisäksi TamPubissa on verkko- ja sarjajulkaisuja sekä yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita.

TamPub

Tampereen yliopiston kirjasto

Tamy

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Yliopistonkatu 60 A
Tamy on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat ovat Tamyn jäseniä maksettuaan jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä.

Tamyn kotisivut

Tavoitteellinen suoritusaika

Tavoitteelliset tutkinnon suorittamisajat ovat seuraavat: alemmassa korkeakoulututkinnossa kolme lukuvuotta, ylemmässä korkeakoulututkinnossa kaksi lukuvuotta paitsi psykologian maisterin tutkinnossa kaksi ja puoli lukuvuotta, sekä lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa kuusi lukuvuotta.

Opiskeluoikeus ja tavoitteelliset suorittamisajat
Tältä sivulta saat tarkkaa tietoa suoritusajoista!

TaY

Tampereen yliopiston lyhenne. Englanninkielinen lyhenne UTA.

Tampereen yliopisto

TAYS

Tampereen yliopistollinen sairaala, Teiskontie 35.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Teekkari

Teknillisessä yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa opiskeleva henkilö, joka tähtää diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Lähimmät teekkarit löytyvät Hervannasta!

Tentti

Kokeita kutsutaan yliopistossa tenteiksi.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

Sähköinen tenttipalvelu

Tenttikuori

Tenttikuorta käytetään joissakin tiedekunnissa yleisiin tentteihin ilmoittautumiseen. Kuori palautetaan tentin järjestävään tiedekuntaan. Tenttitilaisuudessa kysymykset jaetaan kuorissa, ja niissä vastaukset myös palautetaan tentin valvojalle.

Moniin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsussa, ja yhä useammat tentit ovat tentittävissä sähköisesti. Kunkin yksikön tentti-ilmoittautumiskäytännöt löytyvät opetusohjelmasta. Opetusohjelman tiedot esitetään lukuvuoden 2016-2017 loppuun asti yksiköittäin, vaikka yliopisto siirtyi tiedekuntamalliin 1.1.2017.

Tenttikuoria saa mm. tiedekunnista ja päätalon opastuksen edestä.

Yleiset tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta kunkin tieteenalayksikön Tenttiminen -sivulta

Sähköinen tenttipalvelu

Tentti-ilmoittautuminen NettiOpsussa

Tiedekunta

Tampereen yliopistossa on 1.1.2017 alkaen kuusi tiedekuntaa.

1.1.2011-31.12.2016 yliopistossamme toimi tiedekuntien sijasta yhdeksän tieteenalayksikköä.

Tampereen yliopiston tiedekunnat

Tieteenalayksikkö

Tampereen yliopistossa oli 1.1.2011-31.12.2016 tiedekuntien sijaan yhdeksän tieteenalayksikköä.

Tiedekunnat

Tieteenalayksikön johtokunta

Tieteenalayksikön monijäseninen toimielin (vastaa muiden yliopistojen tiedekuntaneuvostoa). Johtokunnan toimikausi on 3 kalenterivuotta, paitsi opiskelijajäsenten toimikausi on 2 vuotta. Johtokunta mm. hyväksyy yksikön tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ja päättää opiskelijavalinnan valintaperusteista ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt.

Tarkempaa tietoa yliopiston johtosäännössä

Tietokoneluokat

Lähes kaikissa yliopiston rakennuksessa on tietohallinnon ylläpitämiä tietokoneluokkia. Tietokoneluokat ovat käytettävissä pääsääntöisesti kiinteistöjen aukioloaikoina ja silloin, kun niissä ei ole opetusta.

Tietokoneluokkien työasemille kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

Tietokoneluokat (intra!)

TietoPinni

Metalliseinäinen rakennus, joka sijaitsee PinniB:n pihalla pääkampuksella (Postiosoite Kanslerinrinne 1). TietoPinnissä sijaitsee tietohallinto.

Kampusalueet kartalla

TOAS

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö. TOAS välittää ja myös rakentaa opiskelija-asuntoja. Iidesaukio 1.

TOAS:n nettisivut

TOEFL

Test of English as Foreign Language. Hakiessasi vaihtoon esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Isoon- Britanniaan, Etelä-Koreaan, Hongkongiin, Meksikoon tai Japaniin tarvitset hakemuksen liitteeksi todistuksen englannin kielen taidosta. Usein vaadittu testi on juuri TOEFL.
Kokeen voi suorittaa Premeria Prometric -testikeskuksessa Helsingissä. Toinen laajasti hyväksytty englannin kielen testi on IELTS.

Lisätietoa kielikokeista

Tietoa kielitesteistä Fulbright Centerin sivuilla

Premeria Prometric -testikeskus

Tohtori

Korkein yliopistossa suoritettava tutkinto. Tohtorin tutkintokoulutukseen pääsemiseen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöstilaisuus on julkinen tilaisuus.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu
Kaikki yliopistossamme tohtorintutkintoa tekevät kuuluvat yliopiston tutkijakouluun.

Tampereen yliopiston väitökset

Tohtoriopinnot

Tohtoriopinnoissa tähdätään yleensä tohtorintutkintoon, joskus myös lisensiaatintutkintoon. Tohtoriopintoihin voi hakeutua ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu
Tutkijakoulun sivuilla kerrotaan kaikille yhteisesti tohtoriopintoihin hakemisesta, yhteisistä tohtoriopinnoista, tohtoriohjelmista ja opintojen rahoituksesta.

Transcript of records

Opintosuoritusote

TTY

Tampereen teknillinen yliopisto, josta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä. Tampereen yliopistolla on opetusyhteistyötä TTY:n kanssa, mm. yhteinen bioteknologian koulutus.

TTY:n sivut

Tulostuskiintiö

Tulostuskiintiötä voi käyttää tietokoneluokissa ja kirjaston oppimiskeskustiloissa. Opiskelija voi tulostaa ilmaiseksi 200 sivua lukukaudessa. Mahdollinen jäljellä oleva kiintiö lisätään seuraavan lukukauden kiintiöön. Kiintiö on kuitenkin enintään 2500 sivua. Kiintiö nollautuu kun peruspalvelutunnus on ollut suljettuna kolme kuukautta.

Lisätietoa tulostuskiintiöstä (intra!)

Turnitin

Sähköinen plagiaatintunnistusohjelma Turnitin on verkkopohjainen työkalu kirjallisten tehtävien tarkastamiseen, niistä palautteen antamiseen ja niiden arviointiin. Turnitinia käytetään Tampereen yliopistossa lähteisiin viittaamisen opettamiseen ja opinnäytteiden alkuperäisyyden tarkastamiseen osana niiden arviointi- ja hyväksymisprosessia. Ohjelma auttaa sen varmistamisessa, että hyödynnettyyn kirjallisuuteen on viitattu asianmukaisesti.

Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyystarkastukset aloitettiin Tampereen yliopistossa vuoden 2014 alussa. Pro gradu-tutkielmien alkuperäisyystarkastukset käynnistyvät lukuvuoden 2015-2016 alusta.

Turnitin-palvelua käytetään Moodle-oppimisalustan (learning2.uta.fi) kautta

Lisätietoa opintosuorituksen alkuperäisyyden tarkastamisesta

Lisätietoa opiskelun etiikasta

Tutkielma

Ks. opinnäyte.

Tutkijakoulu

Tohtorikoulutus yliopistossamme tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu tiedekuntien tohtoriohjelmista.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tampereen yliopiston tohtoriohjelmat

Tutkinto

Kun opiskelija valmistuu, se tarkoittaa, että hän on suorittanut jonkin tutkinnon. Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatintutkinto on laajuudeltaan 180 op ja ylempi korkeakoulututkinto eli maisterintutkinto on yleensä 120 op, mutta esimerkiksi lääketieteen perustutkinto on 360 op (lääketieteen lisensiaatti).

Lisätietoa tutkinnoista

Tutkinnoista lisää tietoa opinto-oppaista

Tutkinto-ohjelma

Koulutusuudistuksen myötä Tampereen yliopistossa voi opiskella tutkinto-ohjelmissa 1.8.2012 alkaen. Tutkinto-ohjelma koostuu ns. laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta ja erikoistavammista maisteriopinnoista, joihin voi kuulua useampi opintosuunta.

Vanhat opiskelijat ovat halutessaan voineet suorittaa tutkintonsa vanhan mallin mukaan siirtymäaikana 31.7.2015 mennessä.

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Tutkinto-ohjelmat
Kaikki Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmat

Tutkinto-opiskelija

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa jokin tutkinto yliopistossa. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi yliopistolla on opiskelijoita, joilla on rajattu opinto-oikeus. Esimerkiksi avoimessa yliopisto-opetuksessa opinto-oikeus saadaan yleensä opintokokonaisuuksiin.

Tutkintoasetus

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista säädetään tutkintojen tavoitteita ja rakennetta koskevista valtakunnallisista yleisperiaatteista. Tutkintoasetusta tarkentavia säädöksiä ovat Tampereen yliopiston tutkintosääntö, opintojen arviointisääntö ja kunkin tieteenalayksikön omat tutkintoa koskevat määräykset.

Tampereen yliopistoa koskevat säädökset


Tutkintorakenne

Opetussuunnitelmaan kuuluva tutkintorakenne määrittää, mitä opintoja opiskelijan täytyy vähintään suorittaa, jotta hän saa tehtyä kyseisen tutkinnon ja voi valmistua.

Yleensä opiskelija saa opiskeluoikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Tutkintojen rakenteet ja niihin liittyvät osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaista.

Tutkinnon kokonaisuuteen liittyvissä asioissa neuvontaa antavat erityisesti tiedekuntien opintopäälliköt.

Opinto-oppaat

Tampereen yliopiston tiedekunnat

Tutkintosääntö

Tampereen yliopiston hallituksen hyväksymä sääntö, jossa säädetään opintojen järjestämiseen ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä periaatteista ja käytännöistä.

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen saa, kun on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot. Opiskelija hakee todistusta NettiOpsussa. Lisätietoja voi kysyä tiedekunnasta. Tutkintoa varten opiskelijan on pyydettävä opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät. Tutkintoon kuuluvat opinnot tarkistetaan tiedekunnassa ennen todistuksen laatimista.

Lisätietoa tutkintotodistuksesta

Tampereen yliopiston tiedekunnat

Aktuaarinkanslia

Tutkintovaatimukset

Ks. tutkintorakenne.

Tuutori, tutor

Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka opastavat fukseja eli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Tuutorin kanssa tavataan monesti jo ennen opetuksen alkamista. Tuutori tutustuttaa uuden opiskelijan yliopistoon, tiedekuntaan, kaupunkiin, muihin opiskelijoihin ja ehkä myös vapaa-ajan rientoihin.

Yliopiston tuutorointisivut

Työelämäorientaatio

Työelämäorientaatiolla tarkoitetaan itsetuntemusta, työelämätuntemusta, opinto- ja työuraa koskevia valintoja sekä työnhakutaitoja. Työelämäorientaatiota tuetaan osana opintoja sekä opintojen suunnittelua.

Lue lisää ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilta!

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut tarjoaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille tietoa työelämästä, työelämätapahtumia ja -koulutuksia sekä uraohjauskeskusteluja. Työelämäpalvelut julkaisee myös työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia verkkosivuillaan sekä seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään.

Työelämäpalvelut

Täydennysopiskelija

Alumniopiskelijan aikaisempi nimi.

UYlös

UNC-EP

UNC-EP eli University of North Carolina Exchange Program, Pohjois-Carolinan osavaltion 16 eri yliopiston (North Carolina University System) ja 5 suomalaisen yliopiston välinen opiskelijavaihto-ohjelma.

Lisätietoa UNC-EP-vaihdoista

UNC-EPin sivut

Unipoli Tampere

Korkeakouluyhteistyössä on vuoden 2013 keväästä lähtien ollut mukana kaikki tamperelaiset korkeakoulut: Poliisiammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Tampereen yliopisto. Unipoli Tampere tekee yhteistyötä neljällä strategisella osa-alueella: koulutusyhteistyö, kansainvälistyminen, yhteistyö tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä yhteisten tukipalveluiden kehittäminen.

Unipoli Tampere -yhteistyöverkosto

Ura- ja rekrytointipalvelut

Työelämäpalvelujen aikaisempi nimi.

Uraohjauskeskustelu

Uraohjauskeskustelu on henkilökohtainen ohjauskeskustelu, joka voidaan käydä opintojen loppuvaiheessa Työelämäpalvelujen työelämäasiantuntijan kanssa. Erityisohjausta, jossa pohditaan oman osaamisen tunnistamista suhteessa työelämään ja tehdään yksilöllistä urasuunnittelua. Uraohjauskeskustelu on omasta tutkinto-ohjelmasta riippumatonta luottamuksellista uran ja tulevaisuuden suunnittelua.

Lue lisää uraohjauskeskustelusta

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on omien tavoitteiden määrittelyä ja tulevaisuuden suunnittelua. Urasuunnittelu pitää sisällään itsearvioinnin, kuten oman osaamisen, arvojen ja kiinnostusten tunnistamisen sekä vaihtoehtojen etsimisen. Urasuunnittelu on tietoisten valintojen tekemistä opiskeluaikana sekä työskentelyä niiden käytännön toteuttamiseksi.

Tukea urasuunnitteluun saa mm. osana oman tutkinto-ohjelman opetusta ja ohjausta sekä Työelämäpalvelujen työelämään liittyvästä palvelutarjonnasta (koulutuksista, tapahtumista ja uraohjauksesta.)

Lue lisää urasuunnittelusta

UTA

University of Tampere

University of Tampere

UTAPAC

ks. Vierailijaverkot

VYlös

Vaihto-opiskelija, vaihtari

Opiskelija, joka opiskelee lukukauden tai -vuoden ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa. Vaihto perustuu yhteistyösopimukseen tai tapahtuu jonkin organisaation koordinoiman ohjelman kautta.

Lue, miten voi hakea vaihtoon!
Tampereen yliopiston "Kansainvälisyys opinnoissa" -sivut

Opas Tampereen yliopistoon vaihtoon haluaville

Vakinaistamispolku (tenure track)

Vakinaistamispolun tavoitteena on rekrytoida ja sitouttaa Tampereen yliopistoon akateemiselle uralle motivoitunutta ja kyvykästä opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Henkilö voidaan ottaa tutkijatohtorin tehtävään 3–5 vuoden, ja yliopistonlehtorin, kliinisen opettajan, yliopistotutkijan tai apulaisprofessorin tehtävään 5 vuoden määräajaksi. Tämän jälkeen hän voi edetä uramallin seuraavalle tasolle aina kyseisen tieteenalan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään.

Yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Valinnaiset opinnot

Jokaiseen tutkintoon kuuluu valinnaisten opintojen kokonaisuus, johon voi valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden tiedekuntien tarjoamista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua täysin vapaavalintaisia tai keskenään vaihtoehtoisia opintoja tutkinto-ohjelmasta riippuen.
Aiemmin on puhuttu sivuaineista ja vapaasta sivuaineoikeudesta.

Valinnaiset opinnot Tampereen yliopistossa

Valiokunta

Valiokunnat ja jaostot toimivat ylioppilaskunnassa keskustelun areenoina ja asioiden valmistelussa. Valiokunnissa on nimetyt jäsenet, mutta tapaamiset ovat avoimia kaikille lukuun ottamatta talousvaliokuntaa.

Lisätietoa valiokunnista ja jaostoista Tamyn sivuilta

Valmistuneiden juhla

Kaikkien tiedekuntien yhteinen valmistuneiden juhla järjestetään kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyslukukauden lopulla. Ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat tiedekunnittain. Lisätietoa kunkin tiedekunnan Valmistuminen-sivulta.

Lisätietoa valmistumisesta

Tiedekunnat

Vapaa sivuaineoikeus

Aiemmin Tampereen yliopistossa puhuttiin vapaasta sivuaineoikeudesta, kun tarkoitettiin sitä, että tutkinto-opiskelija saattoi varsin vapaasti valita sivuaineita (nyk. valinnaisia opintoja) sekä oman että muiden tiedekuntien oppiaineista. Nykyisissä tutkinto-ohjelmissa sama vapaus säilyy, mutta koska enää ei ole pääaineita, ei puhuta sivuaineistakaan, vaan valinnaisista opinnoista.

Lue lisää valinnaisista opinnoista Tampereen yliopistossa

Vierailijaverkot

Vierailijaverkko tarkoittaa tietyllä alueella, rakennuksessa tai tilassa saatavilla olevaa langatonta datayhteyttä. Tampereen yliopistolla suositellaan käytettäväksi EDUROAM-verkkoa.

Langattomat verkot Tampereen yliopistolla

Virta

Virta-rakennuksessa sijaitsee mm. kasvatustieteiden tiedekunnan hallinto sekä opettajankoulutus ja varhaiskasvatuksen koulutus, Åkerlundinkatu 5

Tilat ja kulkuyhteydet

Väitöskirja, väikkäri

Ylin akateeminen opinnäyte, joka vaaditaan kaikilta tohtorin tutkinnon suorittavilta.

YYlös

Yhden paikan säännös/periaate

Henkilö voi ottaa vastaan samana lukukautena vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (Yliopistolaki 558/2009). Sääntö koskee sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja.

Lisää ohjeita opiskelupaikan vastaanottamisesta

Yhteiset opinnot

Tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua opintoja, jotka ovat yhteisiä tietyn tutkinnon tai tiedekunnan opiskelijoille. Näitä voivat olla esimerkiksi opiskeluvalmiuksia lisäävät opinnot, tieteen tekemisen valmiuksia lisäävät opinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Yhteiset opinnot kuvataan opinto-oppaissa.

Opinto-oppaat

Yhteistyögradu, graduyhteistyö, tilausgradu

Yhteistyögradusta puhutaan silloin, kun opiskelija tekee gradunsa eli syventävien opintojen opinnäytteensä joltain osin tai kokonaan yhteistyössä yleensä yliopiston ulkopuolisen kumppanin kanssa. Yhteistyökumppani voi olla yritys, kunta, valtion organisaatio, järjestö, projekti, tutkimuslaitos jne. Oman tiedekunnan käytänteet yhteistyögraduissa ja aiheen sopivuus opinnäytteeksi omassa tutkinto-ohjelmassa kannattaa selvittää jo alkuvaiheessa.

Lue yhteistyögradusta lisää Työelämäpalvelujen sivuilta!

YKY

Tampereen yliopiston entinen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. YKY sulautui 1.1.2017 alkaen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yleinen tenttipäivä, yleiset tentit

Yleisillä tenteillä tarkoitetaan sellaisia tenttejä, joilla voi suorittaa opetussuunnitelmassa mainittuja opintojaksoja sekä tutkintoihin kuuluvia kypsyysnäytteitä. Yleisiä tenttejä voidaan järjestää tieteenalayksikön tai koulutuksen järjestäminä tenttipäivinä tai sähköisinä tentteinä.

Opetusohjelma
Tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta.

Opinto-oppaat

Tenttiminen Tampereen yliopistossa
Tenttejä koskevaa ohjeistusta on koottu yliopiston Opiskelu-sivuille.

Ylempi korkeakoulututkinto

Ks. maisterintutkinto. Myös lääketieteen lisensiaatin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ei jatkotutkinto, vaikka "lisensiaatti" niin antaisikin ymmärtää.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Lisätietoa tutkinnoista saa opinto-oppaista!

Ylimääräinen opiskelija

Nimitys on poistunut käytöstä. Vastaavia opintoja tarjotaan pääsääntöisesti avoimen yliopiston opintoina.

Avoimen yliopiston opetustarjonta

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettaja tutkii, ohjaa ja opettaa. Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, alan asiantuntijuutta sekä hyvää opetustaitoa ja kokemusta opetustyöstä.

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta sekä tekee tutkimusta. Tehtävä voidaan määritellä opetus- tai tutkimuspainotteiseksi. Yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa.

Tarkempaa tietoa on henkilöstöjohtosäännössä

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Läsnäolevalle perustutkinto-opiskelijalle pakollinen maksu, jonka maksettuaan opiskelijasta tulee ylioppilaskunnan eli Tamyn jäsen. Tohtoriopintoja suorittavalle opiskelijalle ylioppilaskuntaan kuuluminen on vapaaehtoista.

Jäsenmaksu EI ole yliopiston lukukausimaksu.

Lisätietoa opintoihin liittyvistä maksuista

Tamyn kotisivut

Ylioppilaskunta

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on asetuksella säädetty julkisoikeudellinen yhteisö. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään. Ylioppilaskunnan jäsenmäärä on n. 11 900 ja talousarvion loppusumma vuonna 2012 yli 1,4 miljoonaa euroa.

Tamyn kotisivut

Yo-talo eli ylioppilastalo

Yo-talon suojissa toimii Ravintola Yo-talo, os. Kauppakatu 10. Yo-talolla sijaitsi vielä kesään 2013 saakka myös ylioppilaskunta eli Tamy.
Tamyn uusi sijainti on keskustakampuksella osoitteessa Yliopistonkatu 60.

Tamyn nettisivut

Yo-talon baarin nettisivut

YTHS

YTHS eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta. Palveluihin ovat oikeutettuja kaikki läsnäolevat kandidaatin- ja maisterintutkintojen tutkinto-opiskelijat. Vastaanotot Kalevantie 3:ssa (Tampereen yliopisto) ja Korkeakoulunkatu 1:ssä (Tampereen teknillinen yliopisto).

YTHS:n nettisivut

Ylös
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 7.8.2015

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti