Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opintoneuvonta ja ohjaus:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
EtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYksiköt

Tampereen yliopiston opiskelun sanakirja


Voit etsiä sanoja tätä sivua selaamalla tai hakemalla tästä:

Anna sanakirjasta palautetta tai ehdota uutta sanaa!

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

Sanakirjassa on yhteensä 271 sanaa

AYlös

Aiesec

AIESEC on maailmanlaajuinen opiskelijajärjestö, jonka kautta opiskelijat voivat hakea kansainväliseen työharjoitteluun. AIESEC Tampere välittää paikkoja tamperelaisille yliopisto-opiskelijoille.

Aiesec Tampere

Aikalainen

Tampereen yliopiston sanomalehti, joka kertoo tieteen ja opetuksen uutiset ja keskustelunaiheet. Saatavana tuoreena kampuksen jakelutelineistä ja verkosta.

Aikalainen - Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti

Ainejärjestö

Yhden tai useamman alan opiskelijoiden yhdistys. Ainejärjestöjen kautta opiskelijat voivat vaikuttaa oman tieteenalayksikkönsä opetukseen. Ainejärjestöt järjestävät myös monenlaista vapaa-ajan toimintaa.

Viime vuosina on perustettu myös yksikköjärjestöjä, jotka kokoavat yhteen saman yksikön ainejärjestöjä.

Tampereen yliopiston aine- ja yksikköjärjestöjä

Aineopinnot

Aineopinnot ovat perusopintojen jälkeen suoritettavia opintoja. Aineopinnot laajentavat perusopinnoissa saatua osaamista. Ammoisina aikoina aineopintoja kutsuttiin cumuksi, cum laudeksi.

Ks. myös Perusopinnot

Aineopintokokonaisuus

Omasta tutkinto-ohjelmasta tai sitä vastaavasta kokonaisuudesta täytyy perusopintokokonaisuuden lisäksi suorittaa aineopintokokonaisuus. Aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä.

Tutkintoihin suositellaan usein sisällytettäväksi valinnaisten opintojen perus- ja aineopintokokonaisuudet.

Akateeminen vapaus

Akateemisella vapaudella on monta vakiintunutta merkitystä. Opiskelijoille se merkitsee ensisijaisesti, että opiskelutahdin ja opintojen sisällön voi päättää itse opetussuunnitelman ja opintoaikojen rajauksen puitteissa. Yleisemmin se viittaa siihen, että yliopistolaiset voivat vapaasti tutkia ja opettaa haluamaansa aihetta.

Akateeminen vartti

Opetus alkaa 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin mainita.

Akateeminen vartti on peräisin Ruotsista, perinteikkäästä Uppsalan yliopistosta, jossa opiskelijat kiirehtivät opinahjoonsa, kun tuomiokirkon kello löi tasatunnin. Rannekelloja ei opiskelijoilla ollut tuohon aikaan varaa ostaa. Perillä kaikki olivat varttitunnin sisällä, jolloin luento saattoi alkaa. Näin syntyi käsite akateeminen vartti.

Akateeminen Wartti

OLL:n (Opiskelijoiden liikuntaliiton) järjestämä vuosittainen ilottelu- ja urheilutapahtuma Helsingissä. Kaikki Tamyn jäsenet ovat myös OLL:n jäseniä.

Akateemisen Wartin sivut

Aktuaarinkanslia

Toimisto, jossa jokainen opiskelija varmasti asioi opintojensa aikana! Aktuaarinkansliassa hoidetaan muun muassa yliopistoon ilmoittautumiseen, opintosuoritusotteisiin ja opiskelijatodistuksiin liittyviä asioita. Aktuaarinkansliasta voi myös ostaa opinto-oppaita.

Aktuaarinkanslian aukioloajat ja yhteystiedot

Alakuppila

Yliopiston päärakennuksen ala-aulassa sijaitseva legendaarinen kahvila. Alakuppilan pöydissä syödään ja opiskellaan, harrastetaan ja kokoonnutaan.

Alakuppilan tietoja

Alempi korkeakoulututkinto

Kandidaatintutkinto, laajuudeltaan yleensä 180 opintopistettä.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Lisätietoa tutkinnoista saat opinto-oppaista!

Alkutentti

Ks. lähtötasokoe

Alumni

Tampereen yliopiston alumniverkostoon ovat tervetulleita kaikki Tampereen yliopistossa opiskelleet tai työskennelleet. Alumneja arvioidaan olevan yli 40 000.

Alumninet on alumnin oma sosiaalinen media. Alumninetin kautta saat ajankohtaista tietoa Tampereen yliopiston kuulumisista ja Tampereen yliopiston alumnitoiminnasta.

Alumnitoiminta tarjoaa alumneille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen erilaisten tilaisuuksien, matkojen, luentojen ja tapahtumien avulla. Yliopiston alumnitoiminnan tehtävänä on edistää yliopiston ja sitä ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä tukea yliopiston opetus- ja tutkimustyötä.

Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia (alumnus, alumnae, alumni).

Tampereen yliopiston alumnitoiminta

Alumninet

Alumninet on alumnin oma sosiaalinen media. Tampereen yliopiston alumniverkostoon ovat tervetulleita kaikki Tampereen yliopistossa opiskelleet tai työskennelleet.

Alumninetin kautta saat ajankohtaista tietoa Tampereen yliopiston kuulumisista ja Tampereen yliopiston alumnitoiminnasta. Alumnitoiminta tarjoaa alumneille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen erilaisten tilaisuuksien, matkojen, luentojen ja tapahtumien avulla. Yliopiston alumnitoiminnan tehtävänä on edistää yliopiston ja sitä ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä tukea yliopiston opetus- ja tutkimustyötä.

Tampereen yliopiston Alumninet

Amanuenssi

Yksikön työntekijä, jonka toimenkuva vaihtelee yleisestä opintoneuvonnasta ja opetuksesta hallinnollisiin ja tietojärjestelmätehtäviin.

Approbatur, appro

Alin hyväksytty arvosana, joka on käytössä esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta. Ennen perusopinnoista käytettiin tätä termiä.

Arvo

Arvo-rakennuksessa on Terveystieteiden (HES) ja Lääketieteen yksikön (MED) tiloja, Lääkärinkatu 1

Kiinteistöjen sijainti ja aukioloajat

Arvosana

Hyväksytystä opintosuorituksesta voidaan antaa suorituksen tasoa ilmaiseva arvosana: 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) tai 5 (erinomainen).

Jos opintosuorituksesta ei anneta arvosanaa, se arvostellaan hyväksytty (HYV) tai hylätty (HYL).

Opintokokonaisuuden arvosana annetaan kokonaisuuteen kuuluvien opintojen arvosanojen perusteella.

Lisätietoa opintosuoritusten arvioinnista

Assistentti eli assari

Yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökuntaa. Assistentti tutkii ja opettaa. Assistentilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Atalpa

Akateeminen liikunta- ja palvelutalo, jossa on tarjolla kaikille opiskelijoille avoimia liikuntapalveluja.
Osoite on Ratapihankatu 55.

Atalpan kotisivut

Unipoli Sport - kolmen korkeakoulun liikuntapalvelut

Yliopiston kiinteistöjen sijainti

Attila

Attila sijaitsee Yliopistonkadun ja Itsenäisyydenkadun kulmassa. Sen yläkerrassa on opiskelijoiden harrastuskäyttöön (esimerkiksi orkesterien harjoitustiloiksi) tarkoitettuja Tamylta varattavia tiloja.

Ennen muinoin Attilassa oli yliopiston pääkirjasto ja entinen yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Tamyn sivu "Kokous- ja oleskelutilat"

Avoin yliopisto

Yliopisto-opintoja voi suorittaa avoimessa yliopisto-opetuksessa. Avoimet yliopisto-opinnot ovat samoja kuin tutkinto-opiskelijoiden opinnot, mutta avoimessa yliopisto-opetuksessa ei yleensä tarjota kaikkia tutkinto-opiskelijoille tarjottavia opintoja. Opinnot ovat maksullisia, ja pääsykokeiden sijaan niihin vain ilmoittaudutaan.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, mutta ei koko tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi kuitenkin liittää yliopistotutkintoon, jos opiskelija saa tutkinnonsuorittamisoikeuden.

Avoin yliopisto

BYlös

Bulletiini

Bulletiini on Tampereen yliopiston kirjaston verkkolehti kirjaston asiakkaille, muille yhteistyötahoille ja kaikille kirjastoasioista kiinnostuneille.

Bulletiini

CYlös

CIMO

CIMO (Center for International Mobility) on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Se perustettiin vuonna 1991 ja se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla, ministeriön alaisena itsenäisenä virastona.

CIMOn www-sivut

CMT

Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. CMT tulee yksikön englanninkielisestä nimestä School of Communication, Media and Theatre.

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Comenius-apulaisopettajaharjoittelu

Apulaisopettajaharjoittelu, johon voivat hakea opettajaksi opiskelevat ja vastavalmistuneet opettajat, joilla ei ole ollut valmistumisen jälkeen tutkintoa vastaavaa työkokemusta. Comenius on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (LLP).

CIMOn Comenius-sivu

CREPUQ

CREPUQ (Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec) on Kanadan ranskankielisen alueen eli Québecin rehtorien neuvosto, jonka kanssa Tampereen yliopisto on solminut opiskelijavaihtosopimuksen. Vaihtosopimus antaa Tampereen yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden hakea vaihtoon Québecin yliopistoihin, mutta sopimuksessa ei taata paikkaa kellekään. Päätöksen vaihtoon hyväksymisestä tai hakemuksen hylkäämisestä tekee aina se yliopisto, johon hakemus on lähetetty.

Lisätietoa CREPUQ-vaihdosta

Cum laude approbatur, cumu

Cum laude approbatur on arvosana, jonka voi saada väitöskirjaa arvosteltaessa. Muinoin aineopinnoista käytettiin tätä termiä.

Opintojen arviointi

DYlös

DAAD

DAAD eli Deutscher Akademischer Austausch Dienst välittää tietoa, miten pääsee Saksaan opiskelemaan, harjoittelemaan tai työskentelemään.

DAAD jakaa monia apurahoja, joita myös Tampereen yliopiston opiskelijat voivat hakea. Kansainvälisen koulutuksen keskus ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö tiedottaa hauista.

DAAD:n www-sivut

Saksan liittotasavallan suurlähetystön www-sivut

Dekaani

Monissa yliopistoissa dekaani on henkilö, joka johtaa tiedekunnan toimintaa sekä toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Tampereen yliopistossa on tiedekuntien sijaan tieteenalayksiköitä, ja niitä johtavat yksikön johtajat.

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Tieteenalayksiköiden johtajat

Diploma Supplement

Voimassaolevien tutkintoasetusten mukaan: "Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä."

Yliopistot käyttävät Diploma Supplement -nimellä tunnettua asiakirjaa tällaisena liitteenä.

Tampereen yliopisto myöntää ilman anomusta ja ilmaiseksi jokaiselle tutkinnon suorittaneelle tällaisen liitteen.

Lisätietoa tutkintotodistuksesta

Dosentti

Sivutoiminen yliopiston opettaja, joka osallistuu yleensä oman erikoisalansa opetus- ja tutkimustoimintaan. Dosentiksi voidaan nimittää henkilö, jolla on tohtorintutkinto ja/tai muulla tavoin osoitettu tieteellinen tai taiteellinen pätevyys.

EYlös

ECTS

ECTS-järjestelmässä opiskelijan vuosittainen työmäärä on 60 ECTS, ja yksi suomalainen opintopiste vastaa yhtä ECTS-opintopistettä.

European Credit Transfer and Accumulutation System on opiskelijakeskeinen opintosuoritusten kertymis- ja siirtojärjestelmä, joka perustuu oppimistulosten ja –prosessien avoimuuteen.

Järjestelmä pyrkii helpottamaan tutkintojen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua, toteutusta, arviointia, tunnustamista ja validointia sekä opiskelijoiden liikkuvuutta.

Lisätietoa ECTS:stä

EDU

Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö. EDU tulee yksikön englanninkielisestä nimestä School of Education.

Kasvatustieteiden yksikkö

EILC

Erasmus Intensive Language Course on Erasmus-vaihtoon lähteville tarkoitettu kielivalmennuskurssi, joka tarjotaan ennen vaihtojakson alkua kohdemaassa.

Kursseja järjestetään Euroopassa vähän puhutuissa kielissä vielä lukuvuonna 2013-2014. EILC-kielivalmennusta ei järjestetä seuraavalla Euroopan unionin ohjelmakaudella, joka käynnistyy lukuvuodesta 2014-2015.

Erasmus-oppaassa kerrotaan Erasmus-kielivalmennuksesta.

ELSA

The European Law Students' Association on maailman suurin kansainvälinen oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten lakimiesten järjestö, jonka kautta voi lähteä esimerkiksi työharjoitteluun ulkomaille.

Lisätietoa opiskelijajärjestöstä

Erasmus

Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman korkeakouluja koskeva alaohjelma.

Erasmus-ohjelma tarjoaa kaikkien alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden 3-12 kk:n tuettuihin korkea-asteen opintoihin ja työharjoitteluun ohjelmaan osallistuvissa eurooppalaisissa maissa, EU:n jäsenmaissa, ETA/EFTA-maissa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Sveitsissä ja Turkissa.

Erasmus-ohjelma Tampereen yliopistossa

EU:n komission www-sivut Erasmus-alaohjelmasta

Erasmus Mundus Action 2

Eurooppalaisten ja kolmansien maiden korkeakoulujen muodostamat verkostot toteuttavat projekteja, joiden puitteissa myönnetään stipendejä kolmansien maiden opiskelijoille Euroopassa tapahtuvaa opiskelua tai tutkimusta varten.

Lisätietoa komission sivuilta

Erasmus+

Euroopan unionin uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma.

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa kaikkien alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden korkea-asteen opintoihin ja työharjoitteluun ohjelmaan osallistuvissa eurooppalaisissa maissa, EU:n jäsenmaissa, ETA/EFTA-maissa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Turkissa. Vaihtoa ja harjoittelua varten myönnetään Erasmus-apuraha.

Erasmus+ -ohjelma Tampereen yliopistossa

Erasmus-harjoittelu

Toisessa Euroopan maassa suoritettava opintoihin sisältyvä työharjoittelu, johon saa Erasmus+ -ohjelmasta apurahan.

Lue lisää Erasmus-harjoittelusta

Erikoistumisopinnot

Erikoistumisopintoja on joissakin koulutusohjelmissa, yleensä aine- tai syventävien opintojen osana. Lisäksi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen voi erikoistua johonkin lääketieteen erikoisalaan (erikoislääkärin tutkinto).

Erillisyksikkö

Erillisyksiköillä on yliopistossa jokin tietty palvelutehtävä, mutta niissäkin voidaan järjestää opetusta ja tutkimusta. Tampereen yliopiston erillisyksiköt ovat kielikeskus, kirjasto ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Erillisyksiköiden lisäksi Tampereen yliopistossa on tieteenalayksiköitä.

Tampereen yliopiston erillisyksiköt

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

ESN

Erasmus Student Network, erityisesti Erasmus-vaihto-opiskelijoille ohjelmaa organisoiva opiskelijajärjestö, joka on edustettuna 36 maassa ja yli 300 eri oppilaitoksessa.

ESN:n www-sivut

ESN of Tamy

Essee

Yliopisto-opinnoissa esseellä tarkoitetaan yleensä kirjallisuuden tai muun materiaalin pohjalta laadittua itsenäistä, rakenteeltaan hallittua tekstiä. Esseessä ei referoida kirjallisuutta, vaan pohdiskellaan aihetta kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta. Essee voi toimia itsessään opintojakson suorituksena tai se voi olla esimerkiksi kurssina käytävän opintojakson suorituksen osa.

Kielijelppi - jelppiä akateemiseen viestintään

Ohjeita esseen ja muiden kirjallisten tehtävien laatimiseen
(Helsingin yliopiston avoimen yliopiston sivuille)

Kirjoittajan ABC-kortti

Etkot

Ennen virallisia bileitä pidettävät alkulämmittelyt. Virallisten bileiden jälkeen on luonnollisesti jatkot.

FYlös

FiMSIC

FiMSIC (Finnish Medical Students' International Committee) on Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta. FiMSIC:n kautta lääketieteen opiskelijoiden on mahdollista lähteä lyhyeen harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon ympäri maailmaa.

Lisätietoa opiskelijajärjestöstä

FIRST

Finnish-Russian Student Exchange Programme

Venäjän ja Suomen välinen opiskelijavaihto perustuu korkeakoulujen välisiin yksikkökohtaisiin yhteistyöverkostoihin. Ohjelmassa pääpaino on Suomen lähialueilla Luoteis-Venäjällä.

Lisätietoja FIRST-ohjelmasta

Fuksi

Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija.

Fulbright

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka palveluvalikoimaan kuuluu stipendiohjelmia sekä neuvonta- ja tietopalveluja.

Fulbright Centerin sivut

GYlös

Goom

Kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä järjestettävät isot opiskelijabileet, jossa Silja Europa seilaa Suomenlahdella matkustajinaan haalariväkeä.

Goomin sivut

Gradu

Ks. pro gradu -tutkielma.

HYlös

Haalaribileet

Opiskelijabileet, joissa pidetään hauskaa haalareissa.

Haalarit

Opiskelijan helppokäyttöinen bilevaate, jonka väri ja ulkoasu kertoo kantajastaan.

Harjoittelijavaihto (muu kuin Erasmus)

Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea CIMOn kautta ulkomaille työharjoitteluun tai saada apurahaa itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin (EU, YK, valtionhallinnon harjoittelu).


Muita harjoittelijavaihto-organisaatioita ovat esim. NORDJOBB, IAESTE, FIMSIC sekä kansainvälinen opiskelijajärjestö AIESEC.

Harjoittelupaikan voi hankkia itsenäisestikin.

Lisätietoja CIMOn sivuilta

Kansainvälisten asioiden harjoittelijavaihtosivu

Harjoittelutuki

Työharjoittelu kuuluu opintoihin osassa tutkinto-ohjelmia. Harjoittelutuki on työnantajalle maksettavaa tukea harjoittelijan palkkauskustannuksiin. Tuki maksetaan siis työnantajalle, mutta sitä hakee opiskelija, jolle myönnetään harjoittelutuki. Harjoittelutuki ja harjoittelijalle maksettava kuukausittainen palkka eivät ole sama asia. Työnantajalle maksettava harjoittelutuki on tarkoitettu harjoittelijan palkkauskustannuksien osittaiseen korvaamiseen. Tieteenalayksiköt saavat vuosittain yliopiston budjetista työharjoittelurahan opiskelijoiden harjoittelun tukemiseen. Tuen suuruus määritellään vuosittain. Työnantajan osuus harjoittelijan palkkauskustannuksista sekä tieteenalayksikön saaman harjoittelurahan määrä vaikuttavat siihen, kuinka monella opiskelijalla on mahdollisuus opintoihin kuuluvaan tuettuun harjoitteluun.

Lue lisää opintoihin liittyvästä tuetusta harjoittelusta!

Yliopiston harjoitteluyhdyshenkilöt
Kysy käytännöistä oman yksikkösi harjoitteluyhdyshenkilöltä!

Harjoitusaine

Kirjallinen työ, joka aiemmin liittyi mm. kandidaatintutkinnon suorittamiseen (vrt. kandidaatintutkielma). Työn tarkoituksena on harjoittaa opiskelijan kykyä oman alansa tieteelliseen viestintään. Nykyään melko vähäisessä käytössä.

HES

Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö. HES tulee yksikön englanninkielisestä nimestä School of Health Sciences.

Terveystieteiden yksikkö

Hiljainen lukusali

Sijaitsee pääkirjaston toisessa kerroksessa (Linna, Kalevantie 5), kulku Linnan pääsisäänkäynnin aulasta. Kirjaston ollessa suljettuna käynti lukusaliin sivuovesta YTHS:n puolelta. Hiljainen lukusali on opiskelijoiden käytettävissä 24/7 kulkukortilla.

Lisää tietoa hiljaisesta lukusalista

Opinto-oppaat

HOKL

HOKL oli Tampereen yliopiston kirjaston osastokirjasto Hämeenlinnassa. HOKL:n toiminta päättyi luokanopettajankoulutuksen siirtyessä Tampereelle. Kirjaston viimeinen aukiolopäivä oli 4.5.2012. Kokoelmat siirtyivät Tampereelle pääkirjastoon ja Humanikaan.

HOKL oli ennen myös Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuslaitoksen lyhenne.

HOPS

HOPS on henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin tekeminen tarkoittaa sitä, että valitsee, mitä opintoja ja milloin aikoo tehdä ja toisaalta myös pohtii miksi ja miten opiskelee. HOPS elää ja muuttuu opintojen myötä. Kirjallisen HOPSin laatiminen on pakollista kaikille opiskelijoille.

Tarkempaa tietoa HOPSista

HOPS-opettaja

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee opintojen suunnittelua ja opintosuunnitelmien päivittämistä. Tarvittaessa HOPS-opettaja ohjaa opiskelijan hyödyntämään muita ohjauspalveluita. HOPS-ohjauksen käytänteet vaihtelevat eri tieteenalayksiköissä.

Opintoneuvonta ja ohjaus Tampereen yliopistossa

Humanika

Yliopiston kirjaston humanistis-kasvatustieteellinen osastokirjasto. Sijaitsee TietoPinnissä, Pinni B:ssä (Kanslerinrinne 1)

Humanikan verkkosivut

Hyväksilukeminen

Ks. opintojen hyväksilukeminen.

Hämeenkadun appro

Kauppatieteen opiskelijoiden Tampereella järjestämä kaupunki-ilottelu, jossa akateemisia arvosanoja - approsta aina tohtoriin asti - suoritetaan juomia juomalla.

Appron sivut

IYlös

IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience on CIMOn koordinoima harjoitteluohjelma pääasiassa teknisten, mutta myös muiden alojen opiskelijoille. Harjoittelupaikkoja on yli 70 maassa.

Lisätietoja CIMOn sivuilta

IBT

Tampereen yliopiston Biolääketieteellisen teknologian yksikkö. IBT tulee yksikön englanninkielisestä nimestä Institute of Biomedical Technology.

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

IELTS

International English Language Testing System. Laajasti tunnistettu, muun muassa Australian, Irlannin, Ison-Britannian, Kanadan ja Yhdysvaltain yliopistojen hyväksymä kielitesti. Testejä Suomessa järjestää Finnbrit Edupolissa, Helsingissä.

Lisätietoa kielikokeista

Ilmoittautuminen yliopistoon

Jokainen Tampereen yliopiston opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain säilyttääkseen opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettää, jos ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä.
Ilmoittautumisasioista vastaa aktuaarinkanslia.

Opiskelija voi ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.Huom! uusi opiskelija saa ilmoittautua poissaolevaksi vain opintopalveluiden luvalla.

Miten ilmoittautua yliopistoon

Aktuaarinkanslian aukioloajat, yhteystiedot ja henkilökunta

Uuden opiskelijan poissaolo-oikeus ja poissaolevaksi ilmoittautuminen

Infoasema

Yliopiston opiskelijat ja vierailijat voivat käyttää rakennusten auloissa ja käytävillä olevia infoasemia. Infoasemissa on vain selain, ja niitä voi käyttää sähköpostin lukemiseen ja yliopiston verkon selaamiseen. Yliopiston sivuston ulkopuolelle kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

Lisätietoa infoasemista

Intensiivikurssi

Kurssi, jolla lyhyessä ajassa - esimerkiksi kahdessa, kolmessa viikossa - pyritään saavuttamaan asetettu tavoite. Intensiivikursseja järjestetään melko vähän suhteessa muuhun kurssitarjontaan.

Kurssitarjonta löytyy opetusohjelmasta!

ISEP

International Student Exchange Program on yhdysvaltalainen maailmanlaajuinen korkean asteen koulutuksen vaihto-ohjelma, jonka päämaja sijaitsee lähellä Washington D.C.:tä Yhdysvalloissa. Vaihto-ohjelma kattaa Yhdysvallat ja yli 40 muuta maata.

Lisätietoja ISEPistä

ISEPin sivut

ISIC

Kansainvälinen, eräisiin alennuksiin oikeuttava opiskelijakortti, jonka saa mm. Kilroy Travelsistä.

Kilroy Travels

ISSS

International School of Social Sciences on entisen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan luoma organisaatio tutkintoon johtavan englanninkielisen opetuksen järjestämiseksi. Yliopiston organisaatiouudistuksen myötä ISSS:n kooordinoimat tutkinto-ohjelmat sijaitsevat eri tieteenalayksiköissä.

ISSS:n sivut

JYlös

Jatko-opinnot

Tohtoriopintoja kutsuttiin aiemmin jatko-opinnoiksi.

JKK

Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu. Yksikön nimi on englanniksi School of Management.

Johtamiskorkeakoulu

Jonolaki

Kurssille valitsemisen periaatteista käytetään usein nimitystä jonolaki. Jos osallistujien määrää kurssilla joudutaan rajaamaan, määritellään kurssille pääsyyn kriteeri, jonka mukaisessa järjestyksessä opiskelijoita valitaan kurssille.

JOO-opinnot

JOO tarkoittaa "joustavaa opinto-oikeutta". JOO-opinnot ovat opintoja muussa kuin omassa yliopistossa. Minkä tahansa suomalaisen yliopiston opiskelija voi anoa oikeutta valinnaisiin opintoihin toisessa suomalaisessa yliopistossa. Joustavan opinto-oikeuden tarkoittamat opinnot ovat käytännössä sellaisia, joita ei ole tarjolla omassa yliopistossa, mutta jotka kuitenkin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa.

Tarkempaa tietoa JOO-opinnoista ja niihin hakemisesta

Joustavan opiskelun Joopas-portaali

Julkaisupalvelut

Tampere University Press (TUP) toimii Tampereen yliopiston kirjastossa ja tarjoaa julkaisupalveluita tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.

Julkaisupalvelut

Juvenes

Kuten Juvenes itse sivuillaan kertoo, "Juvenes on monialainen palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola- ja kahvilapalveluita, juhla-, kokous- ja saunapalveluita, kauppa- ja kioskipalveluita sekä paino- ja julkaisupalveluita." Opiskelijoille tuttuja Juveneksen ravintoloita ovat esimerkiksi yliopiston päätalon ravintola ja alakuppila.
Juvenes on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan omistama.

Juvenes Oy

KYlös

Kahdenvälinen vaihto

Tampereen yliopistolla on yhteistyöyliopistoja, joiden kanssa on solmittu kahdenvälinen opiskelijavaihtoa sekä mahdollisesti myös opettajavaihtoa koskeva sopimus. Joskus käytetään myös ilmaisua bilateraalinen vaihto. Sopimusten tarjoamat vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat avoinna pääsääntöisesti kaikille yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.

Tampereen yliopiston vaihto-ohjelmat

Kalenterivuosi

1.1.-31.12. välinen aika

Kalenterivuoden käsite on tärkeä opintotukea saavalle opiskelijalle. Opintotuessa otetaan huomioon tulot kalenterivuoden ajalta. Katso opintotuen www-sivujen alasivu "Omat tulot ja opintotuki".

Omat tulot ja opintotuki

Kampus

Alue, jolla on yliopiston rakennuksia.

Tampereen yliopiston kampuksen esittely

Kandidaatintutkinto

Alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 180 opintopistettä. Kandidaatintutkintoon kuuluvat myös kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Lisätietoa tutkinnoista saat opinto-oppaista!

Kandidaattiohjelma

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen kandidaatin tutkinto suoritetaan tutkinto-ohjelman laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Vanhat opiskelijat voivat halutessaan suorittaa kandidaatin tutkintonsa vanhan mallin mukaan siirtymäaikana.

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Kansainvälistymiskokonaisuus

Opiskelija voi kartuttaa kansainvälistä osaamistaan suorittamalla tämän kokonaisuuden (esim. opiskelijavaihto- tai harjoittelujakso ulkomailla, kv-tuutorointi, vieraan kielen opinnot).

Lue lisää kansainvälistymiskokonaisuudesta

Kesätentti

Yliopistolla voi suorittaa monia opintojaksoja tai niiden osia myös kesäaikaan. Lue tarkemmin kesäopinnoista kertovalta sivulta! Kesätentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa, sillä kaikki keskitetysti järjestetyt kesätentit ovat sähköisiä tenttejä.

Kesäopinnot

Opinto-oppaat

Sähköinen tenttipalvelu

Kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kieli- ja abikursseja ympäri vuoden. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

Tampereen kesäyliopiston sivut

Kirjasto

Tampereen yliopiston kirjasto palvelee useassa toimipaikassa: Pääkirjasto yliopiston keskustakampuksella Linna-rakennuksessa ja yliopiston Päätalossa, jossa on sanomalehtikokoelma ja -lukusali, Humanistis-kasvatustieteellinen osastokirjasto Humanika sijaitsee yliopiston keskustakampuksella TietoPinni-rakennuksessa jaTerveystieteiden osastokirjasto Tertio Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa Lääkärinkatu 1:ssä.

Kirjastossa voit lainata aineistoja yliopiston kaikilta tieteenaloilta, saada apua tiedonhakuusi, lukea ja työskennellä yksin ja yhdessä. Kirjaston aineistoja voit selata, varata ja uusia Tamcat-tietokannassa ja käyttää elektronisia aineistoja Nelli-portaalin kautta.

Tampereen yliopiston kirjasto

Terveystieteiden osastokirjasto

Humanistis-kasvatustieteellinen osastokirjasto, Humanika

Kirjastoikkuna-blogi

Tampereen yliopiston kirjaston blogi, jossa puhutaan kirjaston toiminnasta ja tapahtumista. Seuraa blogia ja kommentoi!

Kirjastoikkuna

Kirjatentti

Tentti, jossa tentitään ainoastaan kirjallisuutta, ei lainkaan luentoja. Kirjatenttejä järjestetään useimmissa tutkinto-ohjelmissa noin kerran kuussa lukukauden aikana.

Kirjatenttejä tentitään pääasiassa yleisinä tenttipäivinä sekä sähköisinä tentteinä. Tenttitilaisuudet kestävät tavallisesti neljä tuntia.

Yleiset tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta

Tietoa tenttimisestä Tampereen yliopistossa

Ohjeet kirjatentteihin

Kokonaismerkintä

Kokonaismerkinnällä tarkoitetaan yhden opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot) loppumerkintää. Kokonaismerkintää on haettava erikseen, ja käytäntö vaihtelee tieteenalayksiköittäin.

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Kopiokortti

Voit käyttää yhdellä kortilla mitä tahansa yliopistolla sijaitsevista itsepalvelukopiokoneista. Kopiokortteja voi ostaa Juveneksen kirjakaupoista, Juvenes Printistä tai yliopiston kirjaston asiakaspalvelupisteistä. Kopiokortteja on eri hintaisia ja ne on hinnoiteltu kopioiden määrän perusteella.

Yliopiston kampuskauppa

Kopiointi ja tulostus yliopiston kirjastossa

Juvenes Print

Kopo

Koulutuspoliittinen. Koulutuspoliittisia asioita ovat mm. opiskeluun, opetuksen tasoon ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät asiat.

Tamyn koulutuspoliittinen valiokunta
Kopo-valiokunnan sivuilta saat käsityksen, mitä kaikkea koulutuspolitiikkaan yliopistolla kuuluu.

Kotihakemisto

Peruspalvelutunnukseen sisältyy varmuuskopioitu kotihakemisto, joka näkyy tietokoneluokkien työasemilla X-asemana. Kotihakemiston tiedostoja voi selailla ja siirtää myös webmailissa polun Omat tiedot/Tiedostohallinta/Edu home kautta. Ohjeet löytyvät webmailin kirjautumissivulta.

Tietokoneluokat

Koulutusuudistus

Koulutusuudistus oli Tampereen yliopiston sisäinen uudistus. Opiskelijan kannalta olennaista koulutusuudistuksessa on, että yliopistossa opiskellaan 1.8.2012 alkaen tutkinto-ohjelmissa. Kandidaatintutkinto tehdään ns. laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa. Maisterintutkinto suoritetaan tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa.

Vanhat opiskelijat voivat halutessaan siirtyä uusien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi. Pääainepohjaisen tutkinnon voi kuitenkin suorittaa loppuun siirtymäaikana. Siirtymäajan kesto on kolme lukuvuotta (1.8.2012-31.7.2015).

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Kulkukortti

Tietohallinnon ylläpitämiin luokkiin kuljetaan ja sieltä poistutaan kulkukortilla. Kulkukorttivalmius sisältyy perustutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden opiskelijakortteihin. Kulkuoikeus aktivoidaan TAMY:ssa opiskelijakorttia noudettaessa tai tietohallinnon asiakaspalvelupisteessä.

Tarkempaa tietoa opiskelijan kulkukortista (intra!)

Kurssi

Kurssiksi sanotaan sellaista opintojakson suoritustapaa, jossa osallistutaan opetukseen eli käydään esimerkiksi luennolla. Kurssien lisäksi opiskelija voi opiskella itsenäisesti, esimerkiksi kirjoittaa esseitä tai käydä kirjatentissä.

Opetusohjelma
Kurssit löydät opetusohjelmasta!

Kurssikirjat

Kurssikirjat sijaitsevat pääkirjaston 1. kerroksessa Linnassa. Lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat ovat terveystieteiden osastokirjastossa Tertiossa. Jos kurssikirja on kaunokirjallisuutta, se löytyy Humanikasta.

Kurssikirjojen laina-aika on kaksi viikkoa, ja niitä voi uusia enintään 10 kertaa.

Tampereen yliopiston kirjasto

Terveystieteiden osastokirjasto

Humanistis-kasvatustieteellinen osastokirjasto Humanika

Kurssikirjojen lyhytlainat

Kurssikirjojen lyhytlainakappaleita saa vuorokausi- ja viikonloppulainaan. Lyhytlainahyllyt sijaitsevat pääkirjaston 1. kerroksessa. Eräpäivä on aina kirjaston seuraava aukiolopäivä klo 10.00 aamulla. Samana aamuna palautuneet kirjat saa lainaan vasta klo 10.00.

Tietoa lainaamisesta

Kurssille valitsemisen periaatteet

Mikäli kurssille otettavien opiskelijoiden määrää joudutaan rajaamaan, käytetään erilaisia valintakriteereitä. Tästä käytetään myös nimitystä jonolaki. Yleensä etusijalla ovat opiskelijat, jotka hakeutuvat suorittamaan heille pakollisia opintoja suositeltuna suoritusjankohtana. Jos tätä ei voi soveltaa, voidaan käyttää erilaisia kurssille valitsemisen perusteita, kuten suoritettujen opintojen opintopistemäärää tai muuta opiskelijoiden kannalta tasapuolista perustetta.

Huomaa myös, että joillekin kursseille ei välttämättä pääse, ellei ole suorittanut edeltäviä opintoja.

Tutkintosääntö, § 23
Pykälässä 23 kerrotaan tarkemmin kursseille valitsemisesta


KV-

Kansainvälisyyteen liittyvä

Tampereen yliopiston Kansainvälisen koulutuksen keskus

Kv-tuutori

Yliopiston kansainvälisten asioiden toimiston ja TAMY:n ulkomaalaiselle opiskelijalle järjestämä vapaaehtoinen opiskelijaohjaaja.

Lisätietoja kv-tuutoroinnista

Kv-yhdyshenkilö

Jokaisella yksiköllä on alakohtainen kansainvälisistä asioista vastaava henkilö.

Yksiköiden kv-yhdyshenkilöt

Kypsyysnäyte, kypsyyskoe, kypsäri

Kypsyysnäyte on kirjallinen kuulustelu tutkielman aihepiiristä. Sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä tutkielmansa aihepiiriin sekä hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tarkempaa tietoa kypsyysnäytteestä

LYlös

Laitos

Laitoksia ei enää ole Tampereen yliopistossa. Vuonna 2011 hallintomalli muutettiin, ja yliopistoomme muodostettiin yhdeksän tieteenalayksikköä. Sitä ennen yliopistossamme oli kuusi tiedekuntaa ja niiden sisällä lukuisia laitoksia, jotka vastasivat alansa tutkimuksesta ja opetuksesta. Laitos-termi oli käytössä kymmeniä vuosia, minkä vuoksi jotkut saattavat puhua siitä edelleenkin.

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Laudatur

Laudatur oli aiemmin korkein arvosana, jonka voi saada syventävien opintojen opinnäytteestä eli pro gradu -tutkielmasta. Nykyään pro gradut arvioidaan viisiportaisella asteikolla.
Joskus muinoin syventäviä opintoja kutsuttiin laudatur-opinnoiksi.

Opintosuoritusten arviointi

Learning Agreement

Ulkomaille Erasmus-vaihtoon opiskelemaan lähtevä opiskelija tekee opintosuunnitelman (learning agreement) kohdeyliopistossa suoritettavista opinnoista. Suunnitelma hyväksytetään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa.

Muistilista ennen vaihtoon lähtöä
Muistilista on erityisesti Erasmus-vaihtoon lähteville.

Learning Agreement -lomake

Lehtori

Lehtori on ollut yliopistossa opetusta ja ohjausta antava henkilö, ja lehtorin nimikkeellä työskenteleviä onkin Tampereen yliopistossa yhä jonkin verran. Rinnalle on tullut yliopistonlehtoreita, joiden työnkuva ja kelpoisuusvaatimukset ovat laajemmat.

Tarkempaa tietoa on henkilöstöjohtosäännössä

Letter of Confirmation

Erasmus-vaihdossa käytössä oleva todistus, jolla osoitetaan vaihdon kesto sen päätyttyä.

Linna

Tampereen yliopiston keskustakampuksen rakennus, jossa sijaitsee yliopiston pääkirjasto ja pääosin yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tiloja. Osoite: Kalevantie 5.

Yliopiston kiinteistöjen sijainti

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yliopiston kirjasto

Lisensiaatintutkinto, lisuri

Tieteellinen jatkotutkinto, jonka voi joissakin tapauksissa suorittaa ennen tohtorintutkintoa. Lääketieteessä lisensiaatintutkinto suoritetaan perustutkintona.

LTL

Tampereen yliopiston Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö. LTL tulee yksikön englanninkielisestä nimestä School of Language, Translation and Literary Studies.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Luento

Yleisin opetusmuoto yliopistossa. Luento kestää tavallisesti 1 ½ tuntia ja alkaa vartin yli tasatunnin (akateeminen vartti). Yleensä luentokurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ellei opetusohjelmassa tai tutkinto-ohjelman kotisivuilla mainita toisin.

Opetusohjelma

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Luentokuulustelu

Ks. luentotentti

Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirja on yleensä esseemäinen kirjallinen työ, jossa tarkastellaan kriittisesti luennolla esitettyjä asioita ja tuodaan käsiteltyihin aiheisiin omaa näkemystä. Ohjeet luentopäiväkirjan laatimiseen voivat vaihdella. Tarkempia ohjeita voi löytyä yksikön tai tutkinto-ohjelman verkkosivuilta, mutta täsmällisempi ohjeita saa yleensä opetuksen yhteydessä.

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Luentotentti

Yleensä luentosarjan päätteeksi järjestettävä tentti, jossa tentitään luentojen sisältöä ja joskus myös opintojaksoon kuuluvaa kirjallisuutta.

Luentotentteihin ei yleensä tarvitse ilmoittautua erikseen. Opiskelijalla on oltava tentin edellyttämä opiskeluoikeus ja vain läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautunut voi osallistua.
Kutsutaan joskus myös kertaus- tai luentokuulusteluksi.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

Lukukausi

Lukukausia on kaksi: syys- ja kevätlukukausi. Syyslukukauden opetus alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuun puolivälissä. Kevätlukukauden opetus alkaa tammikuun alussa ja päättyy toukokuussa.

Lukukausien ulkopuolella - kesäaikaan – ei ole opetusta, mutta kesäaikaan voi opiskella muulla tapaa.

Opetusperiodit sekä opetuksen alkamis- ja päättymisajat

Kesäopinnot

Lukusali

Lukemiseen ja muuhun hiljaiseen työskentelyyn rauhoitettu tila. Lukusaleja on yliopiston päärakennuksessa ja kirjastoissa.

Kurssikirjalukusali

Lukuvuosi

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Esimerkiksi lukuvuosi 2014-2015 on 1.8.2014-31.7.2015.
Yliopiston syyslukukauden opetus alkaa kuitenkin virallisesti vasta syyskuun alussa. Opetuksen alkamis- ja päättymisajat löytyvät opiskelusivuilta (ks. linkki alla).

Opintotuessa opintojen edistymistä seurataan lukuvuosikohtaisesti.

Opetusperiodit sekä opetuksen alkamis- ja päättymisajat

Opintotuen seuranta

Lukuvuositarra

Opiskelijakorttiin liimattava tarra, jolla opiskelija voi todistaa olevansa ylioppilaskunnan (Tamy) jäsen ja jolla voi saada jäsenedut ja –alennukset sekä YTHS:n palvelut.

Tarran voi noutaa aktuaarinkansliasta tai Tamyn yleistoimistosta aikaisintaan 1.8. alkaen, kun jäsenmaksu on maksettu ja tieto siitä on rekisteröitynyt yliopiston tietojärjestelmään.

Ohjeet Tampereen yliopistoon ilmoittautumisesta

Aktuaarinkanslian yhteystiedot ja aukioloajat

Vuositarra ja kortin uusiminen

Lähtötasokoe

Joissakin opintojaksoissa/opinnoissa voidaan käyttää lähtötasokoetta, jolla varmistetaan, että kaikilla osallistujilla on opintojen alkaessa opintojen vaatimat pohjatiedot kyseisestä aihepiiristä. Lähtötasokoetta käytetään joissakin opinnoissa valinnaisten opintojen opiskelijoiden valintaan ja karsintaan.

Lähtötasokokeet kielten valinnaisten opintojen opiskelijoiksi haluaville

Läsnäoleva opiskelija

Yliopistoon ilmoittaudutaan joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Vain läsnäoleva opiskelija saa suorittaa opintoja. Läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus yliopiston tietotekniikkapalveluihin.

Perustutkinto-opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi maksamalla ylioppilaskunnan eli Tamyn jäsenmaksun YTHS-maksuineen ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Tamyn jäsenenä hän saa jäsenedut ja -alennukset sekä YTHS:n palvelut.

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen muu kuin perustutkinto-opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi joko NettiOpsussa tai sähköpostitse ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisohjeet

Lisätietoa ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ja sen maksamisesta

MYlös

Maisterintutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto. Maisterintutkinto koostuu oman tutkinto-ohjelman opinnoista, joihin kuuluu syventävien opintojen opinnäyte (eli pro gradu -tutkielma) ja kypsyysnäyte, sekä mahdollisesti valinnaisista opinnoista ja kieli- ja viestintäopinnoista.

Maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Poikkeuksena psykologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Tutkintojen tutkintorakenteesta ja opetussuunnitelmista kerrotaan opinto-oppaissa.

Tutkinnot
Yleistietoa Tampereen yliopiston tutkinnoista

Maisteriohjelma

Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joka pohjautuu alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen. Maisteriohjelmiin järjestetään erillinen valinta.

Maisteriohjelmiin hakeminen

Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmat
Sivulla listataan kaikki tutkinto-ohjelmat, myös maisteriohjelmat ja tohtoriohjelmat.

Maisteriopinnot

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen maisterintutkinto suoritetaan pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa. Maisteriopintoihin voi kuulua opintosuuntia.

Vanhat opiskelijat voivat halutessaan suorittaa maisterin tutkintonsa vanhan mallin mukaan siirtymäaikana 31.7.2015 mennessä.

Lisää tietoa koulutusuudistuksesta

Marjapuurokirja (In Memoriam)

Marjapuurokirjaa eli opetusohjelmavihkosta ei enää paineta. Opetusohjelma julkaistaan yliopiston sivuilla.
Ks. ilmoitus opetusohjelman julkaisemisen muutoksista kesältä 2008. Jokainen voi päätellä, mistä nimitys johtui.

Opetusohjelma

Matka-apuraha

Tampereen yliopisto myöntää matka-apurahan kaikille vaihtosopimusten kautta vaihtoon lähteville. Itsenäisesti ulkomaisen harjoittelupaikan hankkineet voivat hakea yliopiston matka-apurahaa. Itsenäisesti hankittua ulkomaista opiskelupaikkaa varten ei myönnetä matka-apurahaa.

Lisätietoa apurahoista

Matkakertomus

Vaihto-opiskelun jälkeen apurahan vastineeksi kirjoitettava raportti vaihtojaksosta. Matkakertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa kohdeyliopistossa opiskelusta vaihtoa harkitseville. Kertomukset ovat luettavissa yliopiston nettisivuilla.

Matkakertomukset

Matkakertomuksen kirjoittaminen

MED

Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikkö. MED tulee yksikön englanninkielisestä nimestä School of Medicine.

Lääketieteen yksikkö

Mentor

Mentoriksi kutsutaan vanhempaa ja kokeneempaa henkilöä, joka toimii nuoremmalle ns. oppiäitinä tai -isänä ja tiedonjakajana. Mentorin rooli voi vaihtoehtoisesti olla joko elinikäinen tai lyhytaikainen. Mentorointisuhde perustuu aina luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen.

Mentor on myös kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Mentor ry:n sivut

Monenkeskinen vaihto

Monenkeskinen eli multilateraalinen vaihto tapahtuu usean yliopiston tai maan välillä (vs. kahdenvälinen vaihto).

Tampereen yliopiston vaihto-ohjelmat

Moodle

Moodle on selainkäyttöinen opiskelualusta, jota käytetään useilla kursseilla osana opetusta. Moodle on suljettu ympäristö, jossa opiskelija voi suorittaa kursseihin liittyviä tehtäviä ja saada niistä palautetta.

Moodle

NYlös

N:nnen vuoden opiskelija

Yli viisi vuotta yliopistossa opiskellut henkilö.

Nelli

Nelli on kirjaston tarjoama tiedonhakuportaali elektronisiin aineistoihin. Nellin avulla löytyvät eri tieteenalojen käytettävissä olevat elektroniset tiedonlähteet kuten e-lehdet ja -kirjat sekä tietokannat. Nellin kautta voit käyttää kirjaston hankkimia e-aineistoja myös etäyhteydellä.

Nelli

NettiKatti

NettiKatissa opiskelija voi tarkistaa peruspalvelutunnuksen ja siihen liittyvien käyttöoikeuksien voimassaolon ja hakea tai jatkaa e-lomakkeen käyttöoikeutta.

NettiKatti

NettiOpsu

NettiOpsu on sähköinen palvelu, jossa Tampereen yliopiston opiskelija voi mm. selailla opintosuorituksiaan ja tenttituloksiaan, ilmoittautua tenttiin ja kursseille, hakea vaihtoon ja palauttaa opinnäytetyön.

Avoimen yliopiston opiskelijoille vastaava palvelu on NettiRekka.

NettiOpsuun kirjaudutaan yliopiston peruspalvelutunnuksella.

Mitä kaikkea NettiOpsussa voi tehdä?

NettiOpsuun

NettiRekka

NettiRekka on avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitettu www-palvelu, jossa opiskelija voi muun muassa selailla opintosuorituksiaan, ilmoittautua tenttiin ja muuttaa yhteystietojaan.

NettiRekkaan kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

NettiRekkaan

Nollatentti

Ks. lähtötasokoe.

NordForsk

Pohjoismainen tutkija-akatemia, joka myöntää stipendejä jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön pohjoismaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja NordForskista

NordForskin apurahoja Pohjoismaihin
Tampereen yliopiston kansainvälisten asioiden sivu

NORDJOBB

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama harjoittelijavaihto-ohjelma, joka on tarkoitettu 18-28 -vuotiaille nuorille. Ohjelman kautta voi saada kesätyöpaikan jostain Pohjoismaasta (Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska ja myös Ahvenanmaa).

Lisätietoja NORDJOBBIsta kansainvälisten asioiden sivuilta

NORDJOBBIN www-sivut

NORDLYS

NORDPLUS-ohjelmaan sisältyvä vaihto-ohjelma ensisijaisesti niille opiskelijoille, joiden oma yksikkö ei kuulu oman tieteenalansa NORDPLUS-verkostoon.

Lisätietoa NORDLYSistä

Nordplus

Ohjelma, jonka kautta Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa pohjoismaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä. Nordplus-ohjelma koostuu tieteenalakohtaisista verkostoista (esim. NOREK kauppatieteiden opiskelijoille, NORDLIKS pohjoismaisten kielten opiskelijoille). Jos yksikkösi ei kuulu mihinkään Nordplus-verkostoon tai haluat opiskella vaihdossa sivuainettasi, voit hakea pohjoismaihin vaihtoon NORDLYS-verkoston kautta.

Lisätietoja Nordplus-ohjelmasta

Lisätietoja Nordlys-verkostosta.

Nordlys-verkostoa koordinoidaan kansainvälisen koulutuksen keskuksessa

Norssi eli normaalikoulu

Opettajiksi aikovat tekevät opetusharjoittelunsa eli "auskultoivat" usein normaalikouluissa. Tampereen yliopiston opettajiksi opiskelevat tekevät opetusharjoittelunsa Tampereen normaalikoulussa.

Tampereen yliopiston normaalikoulu

Näty

Nätyksi on kutsuttu aiempaa Näyttelijäntyön laitosta. Nykyään teatterityön tutkinto-ohjelma on osa viestinnän, median ja teatterin yksikköä. Näty on nykyään yliopiston päätalossa, ennen vuotta 2012 se sijaitsi Hämeenpuistossa.

Yliopiston kiinteistöjen sijainti

Nätyn sivut

OYlös

Office 365 -palvelu

Office 365-palvelu opiskelijalle sisältää sähköpostin, Microsoft Officen verkkosovellukset, tallennustilan, jaetut kalenterit sekä ryhmätyösivustot.

Office 365 -palvelu (intra!)

Ohjaussuunnitelma

Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa on ohjaussuunnitelma, joka on kuvaus siitä, mitä opintoneuvonnasta ja ohjauksesta ajatellaan ja miten se on järjestetty tutkinto-ohjelmassa. Ohjaussuunnitelmassa on usein kuvattu mm. ohjauksen tavoitteita, käytänteitä, vastuunjakoa ja kehittämistä. Ohjaussuunnitelma voi olla useamman tutkinto-ohjelman tai koko yksikön yhteinen. Suunnitelmat julkaistaan yksikön tai tutkinto-ohjelman Opintoneuvonta ja ohjaus -sivuilla.

Opintoneuvonta ja ohjaus Tampereen yliopistossa

Ohjausvastaava

Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa on nimetty ohjausvastaava, jonka tehtäviin kuuluu tutkinto-ohjelman pedagoginen kehittäminen, HOPS-opettajien tukeminen sekä joissakin tutkinto-ohjelmissa opiskelijoiden ohjaaminen. Ohjausvastaavan keskeisin tehtävä on tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksen kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä muiden kanssa. Ohjausvastaavien tehtävät vaihtelevat hieman tutkinto-ohjelmittain.

Opintoneuvonta ja ohjaus Tampereen yliopistossa

Ohjelmistovälitys

Yliopiston opiskelijoilla on oikeus asentaa kotikoneeseensa F-Securen Antivirus-virustorjuntaohjelma. Tietohallinto välittää opiskelijoille käyttöoikeuksia joihinkin kaupallisiin ohjelmiin. Ohjelmia voi hankkia omaan käyttöön normaalia ostohintaa halvemmalla.

Ohjelmistovälitys (intra!)

Lataa F-secure koneellesi (intra!)

OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö netissä

OLL

Opiskelijoiden liikuntaliitto, johon kaikki Tamyn jäsenetkin kuuluvat.

OLL:n nettisivut

Opastus, info

Opastus- eli infopisteitä on jokaisessa yliopiston rakennuksessa. Opastuksista saa yleistä neuvontaa, ja niistä voi kysyä myös löytötavaroita.

Yliopiston kiinteistöjen vahtimestarit

Päätalon opastuksen yhteystiedot ja aukioloajat

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot ovat kasvatustieteen opintoja, jotka painottuvat didaktisesti ja sisältävät ohjattua opetusharjoittelua. Opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden toimia aineenopettajana perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

Lisätietoa pedagogisista opinnoista

Opetusharjoittelu

Aineenopettajaksi tai luokanopettajaksi opiskelevien opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu ("auskultointi"). Harjoittelupaikkana voi olla peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, aikuiskoulutusyksikkö tms. Yliopistoissa opettajan pedagogisia opintoja suorittavien yleisimpiä harjoittelupaikkoja ovat normaalikoulut.

Mitä opettajan pedagogiset opinnot pitävät sisällään?

Opetusohjelma

Opetusohjelmasta selviää, mitä opetusta, milloin ja missä lukuvuoden aikana annetaan. Opetusohjelma on keskeinen väline opintojen suunnittelussa opinto-oppaan lisäksi.

Opetusohjelma julkaistaan vain netissä.

Opetusohjelma

Opetusperiodi, periodi

Lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin. I ja II periodi ovat syyslukukaudella, periodit III ja IV kevätlukukaudella. Opetusperiodijärjestelmää ei sovelleta lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa.

Opetusperiodit ja opetuksen yleiset alkamis- ja päättymisajat

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on sekä opettajien että opiskelijoiden tutuin ja tarpeellisin ohjeisto, joka on kuvattu opinto-oppaassa. Opetussuunnitelma on keskeinen työkalu opintosuunnitelman tekemisessä (kts. HOPS). Opetussuunnitelmasta löydät opintojaksojen kuvaukset, tutkintorakenteen ja tutkintoja koskevat yleiset määräykset.

Opetussuunnitelma tarkistetaan ja uusitaan kolmen vuoden välein.

Opinto-oppaat

OPH

Opetushallitus.

Opetushallitus netissä

Opinnäyte

Opinnäytteitä ovat kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaatintutkimus sekä väitöskirja.

Opinto-opas

Opinto-opas on opintojen suunnittelun perusteos. Opinto-oppaassa on tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti tutkintoon vaadittavien opintojaksojen sisällöstä ja suoritustavoista. Oppaassa annetaan myös tutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä mm. tutkintorakenteesta.

Opinto-oppaat ovat luettavissa yliopiston sivuilla, ja painettuja opinto-oppaita voi ostaa aktuaarinkansliasta.

Ks. myös opetusohjelma

Opinto-oppaat

Aktuaarinkanslian aukioloajat ja sijainti

Opintojakso

Opintojakso on pienin opetussuunnitelmassa oleva yksikkö, josta saa opintosuorituksen. Opintojaksoista muodostuu opintokokonaisuus. Opintojakson voi suorittaa monella tavalla, ks. opinto-opas.

Opinto-oppaat

Opintojen arviointisääntö

Yliopiston hallituksen hyväksymä sääntö, jossa määrätään muun muassa opintosuoritusten arvioinnista ja oikaisumenettelystä sekä tenttiin ilmoittautumisesta ja tulosten julkistamisesta.

Opintojen arviointisääntö

Opintojen hyväksilukeminen

Tutkintoon voidaan lukea hyväksi toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja. Hyväksilukemisessa on kaksi tapaa: sisällyttäminen ja korvaaminen.

Lisätietoa opintojen hyväksilukemisesta

Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus muodostuu opintojaksoista. Opintokokonaisuuksia ovat muun muassa perus- aine- ja syventävät opinnot.
Näiden lisäksi on erillisiä opintokokonaisuuksia erityisesti valinnaisten aineiden opiskelijoita varten tai tietyn aihealueen ympärille rakentuvia kokonaisuuksia, esimerkiksi museologian opintokokonaisuus.

Opintoneuvoja

Yleisen opintoneuvonnan työntekijät antavat yliopistoon hakemiseen, opiskeluun ja työelämään liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Opintoneuvojien yhteystiedot

Opintopiste

Yliopistossa opintojen mitoitukseen käytetään opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä. Opintojaksot pisteitetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Tutkintojen tavoitteellisen suoritusajan saavuttamiseksi yhden lukuvuoden aikana tulisi suorittaa keskimäärin 60 opintopistettä, jolloin vuosittaisen työn määrä olisi 1600 tuntia.

Tutkintojen ja opintojaksojen opintopistemäärät ilmoitetaan opinto-oppaissa.

Opinto-oppaat

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteesta käyvät ilmi kaikki opiskelijan opintosuoritusrekisteriin rekisteröidyt opintojaksot, arvosanat ja suoritusmäärät.

Virallisen opintosuoritusotteen saa aktuaarinkansliasta. Virallisen otteen voi saada suomeksi ja englanniksi. Aktuaarinkansliasta saa myös englanninkielisiä ECTS-otteita.

Epävirallisen otteen voi peruspalvelutunnuksellaan tilata haluamaansa sähköpostiosoitteeseen NettiOpsusta. NettiOpsu-otteen voi saada suomeksi ja englanniksi.

Tarkempaa tietoa opintorekisteriotteen tilaamisesta

NettiOpsu

Opintosuunta

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen opiskelija voi maisteriopinnoissa valita jonkin opintosuunnan, jossa hän erikoistuu tietyn aihepiirin kysymyksiin. Esimerkiksi hallintotieteiden maisteriopinnoissa voi valita "Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan". Kaikki maisteriopinnot eivät välttämättä sisällä opintosuuntia.

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan takauksesta sekä lainavähennysoikeudesta.

Lue lisää opintotukisivuilta!

Opintoviikko, ovari, noppa

Ennen opintopisteitä opintojen mitoittamiseen käytettiin opintoviikkoja.

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on ylioppilaskunnan eli Tamyn jäsenkortti. Jäsenkortin voivat hankkia vain ne opiskelijat, jotka ovat sääntöjen mukaisesti maksaneet jäsenmaksun ja jotka siten ovat Tamyn jäseniä.

Opiskelijakorttiin kiinnitetään joko aktuaarinkansliassa tai Tamyn toimistossa jäsenmaksun mukainen lukuvuositarra, jolla jäsenyys osoitetaan. Opiskelijakortin voimassa olevalla tarralla perustutkinto-opiskelija saa Tamyn jäsenedut ja –alennukset ja myös YTHS:n palvelut ilman muuta opiskelijatodistusta.

Sekä koko lukuvuoden tarra että kevätlukukauden tarra on VR:n ja Matkahuollon osalta voimassa seuraavan lukuvuoden syyskuun loppuun asti, YTHS:n osalta heinäkuun loppuun asti. Syyslukukauden tarra on voimassa saman lukuvuoden tammikuun loppuun asti.

Voit myös aktivoida kirjastossa opiskelijakorttisi kirjastokortiksi.

Opiskelijakorttihakemus, pdf

Opiskelijakortista tarkemmin

Opiskelijakortti kirjastokorttina

Opiskelijan tietotekniikkaopas

Jokaiselle uudelle opiskelijalle lähetetään hyväksymiskirjeen mukana Opiskelijan tietotekniikkaopas, jossa kerrotaan tietohallinnon tarjoamista palveluista. Oppaan voi lukea myös verkossa.

Opiskelijan tietotekniikkaopas (intra!)

Opiskelijapalvelutunnus (opt)

Ei ole enää käytössä! Nykyään avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelevat saavat käyttöönsä peruspalvelutunnuksen, kuten tutkinto-opiskelijatkin.

Opt oli ennen avoimen yliopiston opiskelijan tunnus, jolla käytettiin mm. NettiRekkaa eli avoimen yliopiston opiskelijoiden sähköisiä palveluita.

NettiRekka

Avoimen yliopiston opiskelijoiden tunnukset

Opiskelijatodistus

Virallinen todistus siitä, että on Tampereen yliopiston opiskelija.

Opiskelijatodistus on maksuton ja sen saa pyydettäessä aktuaarinkansliasta joko noutaen tai postitse.

Aktuaarinkanslian yhteystiedot ja aukioloajat

Opiskelijoiden neuvontapiste

Tietokoneluokkia koskevissa kysymyksissä voit kääntyä opiskelijoiden neuvontapisteen puoleen. Neuvontapisteissä voi käydä henkilökohtaisesti tai ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Neuvontapisteiden sijainnit ja aukioloajat (intrasivu!)

Oppimiskeskustilat

Pääkirjastossa, Humanikassa ja Tertiossa on oppimiskeskus, joissa on tarjolla ryhmätyötiloja, laitteita ja tulostusmahdollisuus. Lisäksi Tertion oppimiskeskus on avoinna 24/7 Kaupin kampuksen opiskelijoille.

Oppimiskeskustilat

Orientoivat opinnot

Uusille opiskelijoille lukuvuoden alussa järjestettävä tilaisuuksien sarja, jossa opiskelijat perehdytetään yliopisto-opiskelun käytäntöihin.

Uuden opiskelijan sivulla on lisätietoa orientoivista opinnoista

Osaamisperustaisuus

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Opetussuunnitelmiin on kuvattu osaamistavoitteet (tutkinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tasolla).
Osaamistavoitteet kertovat, millaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia koulutuksen tai kurssin jälkeen on tarkoitus osata. Oppimista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Tarkemmin koulutusuudistuksesta
Osaamisperustaisuus tuli mukaan opetussuunnitelmiin Tampereen yliopiston koulutusuudistuksen myötä.

Osasuoritus

Osasuoritus tarkoittaa opintojakson suorittamista osissa. Opintojakso voi koostua esimerkiksi kirjatentistä ja esseestä. Osasuorituksista kannattaa sopia opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa, ellei opinto-oppaassa toisin mainita.

Opinto-oppaat

PYlös

PBL

Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL) on koko opetussuunnitelman tasolla vaikuttava lähestymistapa oppimiseen ja opettamiseen. PBL:ssa oppimisen perustana on oppijoiden aktiivinen tiedonhankinta ja –käsittely sekä itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva toiminta.

Tampereen yliopistossa PBL on käytössä esimerkiksi lääketieteessä ja varhaiskasvatuksessa.

Wikipedian sivu "Ongelmalähtöinen oppiminen"

Lääketieteen yksikkö

Kasvatustieteiden yksikkö

Periodi

Ks. opetusperiodi

Opetusperiodit sekä opetuksen alkamis- ja päättymisajat

Perusopinnot

Opintojen alussa suoritettavat opinnot, laajuus vähintään 25 opintopistettä. Perusopinnot johdattavat tieteenalan perusteisiin. Muinoin perusopintoja kutsuttiin approbatur-opinnoiksi.

Perusopintojenkin sisällöt ja laajuudet ovat esillä opinto-oppaissa

Peruspalvelutunnus, ppt

Opiskelijan tunnus, jolla voi käyttää muun muassa opiskelijan sähköisiä palveluita (esim. NettiOpsua) ja intranetiä. Peruspalvelutunnukseen sisältyy Office 365-palvelu.

Uusille opiskelijoille lähetetään jo hyväksymiskirjeen mukana peruspalvelutunnuslomake, josta löytyy peruspalvelutunnus ja ohjeet sen käyttöönotosta.

Tarkempaa tietoa peruspalvelutunnuksesta (intra!)

Opiskelijan sähköinen asiointi

Pinni

Päärakennuksen vieressä sijaitseva pitkä ja vaalea rakennus. Pinnissä on mm. tieteenalayksiköitä, tietohallinto ja Humanika. Pinnissä on A- ja B-osa: katso siis huoneen numeron edessä olevaa kirjainta, niin tiedät, onko tila A- vai B-osassa.
Osoite: Kanslerinrinne 1.

Keskustakampuksen kartta, pdf

Pohjola-Norden

Pohjoismaista yhteistyötä edistävä järjestö.

Pohjola-Nordenin www-sivut

Poikkitieteellinen

Poikkitieteellinen opetus, tilaisuus tai näkökulma sisältää aineksia eri tieteenaloista.

Poissaoleva opiskelija

Yliopistoon ilmoittaudutaan joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja, ei saa opintotukea eikä hänellä ole oikeutta yliopiston tietotekniikkapalveluihin (esim. sähköposti). Poissaoleva opiskelija ei saa olla ylioppilaskunnan jäsen eikä sen vuoksi saa jäsenetuja (esim. matka-alennuksia) eikä YTHS:n palveluja.

Poissaoloilmoittautumisen voi vaihtaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana. Lisätietoja muutoksen tekemisestä saa aktuaarinkansliasta.

Ilmoittautumisohjeet

Aktuaarinkanslia

Uuden opiskelijan poissaolo-oikeus ja poissaolevaksi ilmoittautuminen

Portfolio

Yliopistoissa portfoliolla tarkoitetaan yleensä opiskelijan itsensä kokoamaa ja arvioimaa aineistoa omasta opiskelu- ja oppimisprosessistaan ja niissä tapahtuvasta kehityksestä. Yleisemmin portfolio ymmärretään asianomaisen henkilön työ- tai näytekansioksi.

Praktikum

Praktikumiksi voidaan kutsua opintojaksoa, johon kuuluu esimerkiksi käytännön harjoittelua tai muita käytännönläheisiä työskentelytapoja.

Pro gradu -tutkielma

Omalta tieteenalalta tehtävä akateeminen opinnäyte, maisterintutkinnon lopputyö.

Tampereen yliopiston tutkielmat

Professori eli proffa

Professori tekee tieteellistä tutkimusta, ohjaa alallaan tehtävää tutkimusta (väitöskirjatyöt, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat) sekä antaa luento- ja seminaariopetusta.

Proseminaari

Proseminaariksi kutsutaan joissain tutkinto-ohjelmissa aineopintojen opintojaksoa, jossa opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja tekee kandidaatintutkielman. Proseminaarista voidaan käyttää myös nimeä kandidaatin seminaari tai pelkkä seminaari.

Opinto-oppaat
Opinto-oppaissa on tarkempaa tietoa opintojaksojen sisällöstä ja laajuudesta.

Pruju

Lyhennelmä (usein paksusta) tenttikirjasta tai luentokurssin kirjallinen materiaali.

Pääaine

Pääainepohjaisesti järjestettävässä koulutuksessa pääaine on oppiaine, jonka alalta tutkintoon kuuluva opinnäyte tehdään.

1.8.2012 alkaen tutkintoon johtava koulutus järjestetään Tampereen yliopistossa tutkinto-ohjelmina. Ennen vuotta 2012 opinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat kuitenkin jatkaa opintojaan pääainepohjaisesti 31.7.2015 saakka.

Lisätietoa koulutusuudistuksesta

Päätalo

Yliopiston päärakennus Kalevantie 4:ssä.

Yliopiston kiinteistöjen sijainti

RYlös

Rästitentti

Määräaikana tenttimättä jäänyt luentokuulustelu, joka suoritetaan erillissopimuksesta esim. yleisenä tenttipäivänä. Termi ei ole kovin yleisessä käytössä.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

SYlös

Salasana

Peruspalvelutunnukseen liittyvä salasana.

Tietohallinto ei milloinkaan kysy käyttäjätunnuksia tai niiden salasanoja sähköpostilla tai puhelimitse. Salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa koskaan luovuttaa kenellekään!

Opiskelijan tietotekniikkaopas/Salasana (intra!)

Sanomalehtilukusali

Sanomalehtiä saa luettavaksi sanomalehtilukusaliin, joka sijaitsee yliopiston Päätalon (Kalevantie 4) 0-kerroksessa pääaulan alapuolella. Kokoelmassa ovat tärkeimmät suomalaiset ja ulkomaiset päivälehdet. Sanomalehtiä ei saa lainaksi, mutta niistä voi ottaa kopioita lukusalissa.

Sanomalehtilukusali

Seminaari

Kandidaatintutkielman tai pro gradun suunnittelua ja valmistelua varten tutkintoihin kuuluu yleensä opintojakso, joka järjestetään seminaarina. Seminaariksi voidaan kutsua myös muuta tapahtumaa, jonka työskentelytapaan kuuluu aktiivinen osallistuminen esiteltävien asioiden käsittelyyn.

Opinto-oppaat
Opinto-oppaissa kerrotaan lisää kunkin tutkinto-ohjelman seminaareista ja niiden sisällöistä ja laajuuksista.

SIS

Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö. SIS tulee yksikön englanninkielisestä nimestä School of Information Sciences.

Informaatiotieteiden yksikkö

Sivuaine

Tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja kutsuttiin aiemmin sivuaineiksi.

Lisää valinnaisista opinnoista Tampereen yliopistossa

Sivugradu

Sivugraduksi voidaan kutsua valinnaisten opintojen syventävien opintojen opinnäytettä. Valinnaisista opinnoista suoritetaan tällöin perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä opinnäyte. Sivugradu on varsinaista syventävien opintojen opinnäytettä suppeampi.

Sopo

Sosiaalipoliittinen. Sosiaalipoliittiset asiat liittyvät mm. opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja terveyteen.

Hyvinvointivaliokunta
Sopo-asioita käsittelee Tamyssa hyvinvointivaliokunta.

Statement of purpose

Hakemuksen liite, joka vaaditaan esim. Tampereen yliopistosta opiskelijavaihtoon hakevilta ja Tampereen yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakevilta. Kyseisessä liitteessä hakija perustelee hakukohteensa valintaa, sopivuuttaan ohjelmaan aiempien/tulevien opintojensa valossa sekä tavoitteitaan.

Suullinen tentti

Tentti, joka suoritetaan kirjallisen tentin sijaan tai sen lisäksi suullisesti kurssin pitäjälle tai kuulustelijalle.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

SYL

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto valvoo opiskelijoiden etua. Sen jäseniä ovat Suomen kaikki ylioppilaskunnat - siis myös tamylaiset.

SYL:n nettisivut

Tamy

Syventävät opinnot

Perusopintojen ja aineopintojen jälkeen suoritettavat opinnot. Syventävät opinnot kuuluvat ylempään korkeakoulututkintoon eli maisterintutkintoon.

Sähköinen tentti

Sähköinen tentti tarkoittaa tenttiä, joka suoritetaan tietokoneella. Sähköisenä voi suorittaa yleisiä tenttejä, luentotenttejä, tasotestejä ja kypsyysnäytteitä. Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan vain sähköisen tenttipalvelun kautta!

Sähköisen tentin ohjesivuilla on mm. listaus siitä, mitä opintojaksoja sähköisesti voi suorittaa.

Sähköisen tenttipalvelun etusivu

Sähköisen tenttipalvelun esittely, käyttöehdot ja ohjeet
Lue sähköisen tentin ohjeet, niistä käyvät perusasiat hyvin ilmi!

Sähköpostilista, postituslista tai lista

Muun muassa ainejärjestöillä, jaostoilla ja yliopiston kerhoilla on omat sähköpostilistansa. Listalle liittymällä saa tietoa kunkin yhteisön toiminnasta omaan sähköpostilaatikkoonsa.

Liittyminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia joko listan ylläpitäjälle tai listoja hoitavalle automaatille. Liittymistavasta kerrotaan listan yhteydessä.

Tamyn sähköpostilistat ja liittymisohjeet

Yliopiston aine- ja yksikköjärjestöt
Järjestöjen sivuilta saa tietoa järjestöjen listoista

Sähköpostiosoite

Uusien opiskelijoiden sähköpostiosoite on muotoa sukunimi.kutsumanimi.x@student.uta.fi.

Vanhojen opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa kutsumanimi.sukunimi@uta.fi, kunnes he siirtyvät käyttämään Office 365-palvelua.

Tampereen yliopiston sähköpostiosoitteet (intra!)

TYlös

Tamcat

Tamcat on Tampereen yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta. Tamcatissa on tiedot mm. kirjoista, aikakauslehdistä, e-kirjoista ja muista sähköisistä aineistoista. Tamcatissa voit myös varata ja uusia aineistoja, ja näet omat asiakastietosi. Tamcat-päätteitä on kirjaston kaikissa toimipaikoissa.

Tamcat

Tampereen yliopiston kirjasto

TamPub

TamPub on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto, jonka ylläpidosta vastaa kirjasto. TamPub sisältää yliopiston opinnäytteitä, eli väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä, sekä opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä. Lisäksi TamPubissa on verkko- ja sarjajulkaisuja sekä yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita.

TamPub

Tampereen yliopiston kirjasto

Tamy

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Yliopistonkatu 60 A
Tamy on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat ovat Tamyn jäseniä maksettuaan jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä.

Tamyn kotisivut

Tavoitteellinen suoritusaika

Tavoitteelliset tutkinnon suorittamisajat ovat seuraavat: alemmassa korkeakoulututkinnossa kolme lukuvuotta, ylemmässä korkeakoulututkinnossa kaksi lukuvuotta paitsi psykologian maisterin tutkinnossa kaksi ja puoli lukuvuotta, sekä lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa kuusi lukuvuotta.

Opiskeluoikeus ja tavoitteelliset suorittamisajat
Tältä sivulta saat tarkkaa tietoa suoritusajoista!

TaY

Tampereen yliopisto

TAYS

Tampereen yliopistollinen sairaala, Teiskontie 35.

Tampereen yliopistollisen sairaalan sivut

Teekkari

Teknillisessä yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa opiskeleva henkilö, joka tähtää diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Lähimmät teekkarit löytyvät Hervannasta!

Tentti

Kokeita kutsutaan yliopistossa tenteiksi.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

Sähköinen tenttipalvelu

Tenttikuori

Tenttikuorta käytetään joissakin tieteenalayksiköissä yleisiin tentteihin ilmoittautumiseen. Kuori palautetaan tentin järjestävään yksikköön. Tenttitilaisuudessa kysymykset jaetaan kuorissa, ja niissä vastaukset myös palautetaan tentin valvojalle.
Moniin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsussa, ja yhä useammat tentit ovat tentittävissä sähköisesti. Kunkin yksikön tentti-ilmoittautumiskäytännöt löytyvät opetusohjelmasta.

Tenttikuoria saa mm. yksiköistä ja päätalon opastuksen edestä.

Yleiset tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta

Sähköinen tenttipalvelu

NettiOpsu

Tertio

Ylopiston kirjaston terveystieteiden osastokirjasto. Sijaitsee Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa (Lääkärinkatu 1).

Tertion verkkosivut

Tiedekunta

Tampereen yliopistossa oli aiemmin kuusi tiedekuntaa ja niiden sisällä lukuisia laitoksia. Vuoden 2011 alusta yliopistossamme on ollut yhdeksän tieteenalayksikköä. Useimmissa muissa yliopistoissa on vielä tiedekuntia ja laitoksia.

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Tieteenalayksikkö

Tampereen yliopistossa on yhdeksän tieteenalayksikköä. Tieteenalayksikön tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tieteenalayksikkö hyväksyy opiskelijat koulutuksiin.

Muissa suomalaisissa yliopistoissa on usein laitoksia ja tiedekuntia tieteenalayksiköiden sijaan.

Tieteenalayksiköt

Tietokoneluokat

Lähes kaikissa yliopiston rakennuksessa on tietohallinnon ylläpitämiä tietokoneluokkia. Tietokoneluokat ovat käytettävissä pääsääntöisesti kiinteistöjen aukioloaikoina ja silloin, kun niissä ei ole opetusta.

Tietokoneluokkien työasemille kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

Tietokoneluokat (intra!)

TietoPinni

Metalliseinäinen rakennus, joka sijaitsee PinniB:n pihalla pääkampuksella. (Postiosoite Kanslerinrinne) TietoPinnissä sijaitsevat tietohallinto sekä humanistis-kasvatustieteellinen osastokirjasto Humanika.

Kampusalueet kartalla

TOAS

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö. TOAS välittää ja myös rakentaa opiskelija-asuntoja. Iidesaukio 1.

TOAS:n nettisivut

TOEFL

Test of English as Foreign Language. Hakiessasi vaihtoon esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Isoon- Britanniaan, Etelä-Koreaan, Hongkongiin, Meksikoon tai Japaniin tarvitset hakemuksen liitteeksi todistuksen englannin kielen taidosta. Usein vaadittu testi on juuri TOEFL.
Kokeen voi suorittaa Premeria Prometric -testikeskuksessa Helsingissä. Toinen laajasti hyväksytty englannin kielen testi on IELTS.

Lisätietoa kielikokeista

Fulbright Center

Premeria Prometric -testikeskus

Tohtori

Korkein yliopistossa suoritettava tutkinto. Tohtorin tutkintokoulutukseen pääsemiseen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöstilaisuus on julkinen tilaisuus.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu
Kaikki yliopistossamme tohtorintutkintoa tekevät kuuluvat yliopiston tutkijakouluun.

Tampereen yliopiston väitökset

Tohtoriopinnot

Tohtoriopinnoissa tähdätään yleensä tohtorintutkintoon, joskus myös lisensiaatintutkintoon. Tohtoriopintoihin voi hakeutua ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu
Tutkijakoulun sivuilla kerrotaan kaikille yhteisesti tohtoriopintoihin hakemisesta, yhteisistä tohtoriopinnoista, tohtoriohjelmista ja opintojen rahoituksesta.

Transcript of records

Opintosuoritusote

TTY

Tampereen teknillinen yliopisto, josta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä. Tampereen yliopistolla on opetusyhteistyötä TTY:n kanssa, mm. yhteinen bioteknologian koulutus.

TTY:n sivut

Tulostuskiintiö

Tulostuskiintiötä voi käyttää tietokoneluokissa ja kirjaston oppimiskeskustiloissa. Opiskelija voi tulostaa ilmaiseksi 200 sivua lukukaudessa. Mahdollinen jäljellä oleva kiintiö lisätään seuraavan lukukauden kiintiöön. Kiintiö on kuitenkin enintään 2500 sivua. Kiintiö nollautuu kun peruspalvelutunnus on ollut suljettuna puoli vuotta.

Lisää kiintiötä voi ostaa Juveneksen kirjakaupasta Päätalolta.

Lisätietoa tulostuskiintiöstä (intra!)

Tutkielma

Ks. opinnäyte.

Tutkijakoulu

Tohtorikoulutus yliopistossamme tapahtuu yliopiston tutkijakoulussa, joka muodostuu tieteenalayksiköiden tohtoriohjelmista.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu

Tutkinto

Kun opiskelija valmistuu, se tarkoittaa, että hän on suorittanut jonkin tutkinnon. Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatintutkinto on laajuudeltaan 180 op ja ylempi korkeakoulututkinto eli maisterintutkinto on yleensä 120 op, mutta esimerkiksi lääketieteen perustutkinto on 360 op (lääketieteen lisensiaatti).

Lisätietoa tutkinnoista

Tutkinnoista lisää tietoa opinto-oppaista

Tutkinto-ohjelma

Koulutusuudistuksen myötä Tampereen yliopistossa voi opiskella tutkinto-ohjelmissa 1.8.2012 alkaen. Tutkinto-ohjelma koostuu ns. laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta ja erikoistavammista maisteriopinnoista, joihin voi kuulua useampi opintosuunta. Vanhat opiskelijat voivat halutessaan suorittaa tutkintonsa vanhan mallin mukaan siirtymäaikana 31.7.2015 mennessä.

Tarkempaa tietoa koulutusuudistuksesta

Tutkinto-ohjelmat
Kaikki Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmat

Tutkinto-opiskelija

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa jokin tutkinto yliopistossa. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi yliopistolla on opiskelijoita, joilla on rajattu opinto-oikeus. Esimerkiksi avoimessa yliopisto-opetuksessa opinto-oikeus saadaan yleensä opintokokonaisuuksiin.

Tutkintoasetus

Valtioneuvoston asetuksessa tutkinnoista säädetään tutkintojen tavoitteita ja rakennetta koskevista valtakunnallisista yleisperiaatteista. Tutkintoasetusta tarkentavia säädöksiä ovat Tampereen yliopiston tutkintosääntö ja kunkin tieteenalayksikön omat tutkintoa koskevat määräykset.

Tampereen yliopistoa koskevat tutkintoasetukset

Opinto-oppaat
Tutkintoja koskevat määräykset ovat nähtävillä opinto-oppaissa.

Tutkintorakenne

Opetussuunnitelmaan kuuluva tutkintorakenne määrittää, mitä opintoja opiskelijan täytyy vähintään suorittaa, jotta hän saa tehtyä kyseisen tutkinnon ja voi valmistua.

Yleensä opiskelija saa opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Tutkintojen rakenteet ja niihin liittyvät osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaista.

Tutkinnon kokonaisuuteen liittyvissä asioissa antavat neuvontaa erityisesti tieteenalayksiköiden opintopäälliköt.

Opinto-oppaat

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Tutkintosääntö

Tampereen yliopiston hallituksen hyväksymä sääntö, jossa säädetään opintojen järjestämiseen ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä periaatteista ja käytännöistä.

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen saa, kun on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot. Opiskelija hakee todistusta NettiOpsussa. Lisätietoja voi kysyä tieteenalayksiköstä. Tutkintoa varten opiskelijan on haettava opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät. Tutkintoon kuuluvat opinnot tarkistetaan tieteenalayksikössä ennen todistuksen laatimista. Todistus haetaan aktuaarinkansliasta tai se voidaan halutessasi lähettää kotiin.

Lisätietoa tutkintotodistuksesta

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt

Aktuaarinkanslia

Tutkintovaatimukset

Ks. tutkintorakenne.

Tuutori, tutor

Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka opastavat fukseja eli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Tuutorin kanssa tavataan monesti jo ennen opetuksen alkamista. Tuutori tutustuttaa uuden opiskelijan yliopistoon, tieteenalayksikköön, kaupunkiin, muihin opiskelijoihin ja ehkä myös vapaa-ajan rientoihin.

Yliopiston tuutorointisivut
Sivut on tarkoitettu pääasiassa tuutoreille!

Työelämäorientaatio

Työelämäorientaatiolla tarkoitetaan itsetuntemusta, työelämätuntemusta, opinto- ja työuraa koskevia valintoja sekä työnhakutaitoja. Työelämäorientaatiota tuetaan osana opintoja sekä opintojen suunnittelua.

Lue lisää ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilta!

Täydennysopiskelija

Tampereen yliopistosta valmistunut voi täydentää tekemäänsä tutkintoa ja opintojaan hakemalla yliopiston täydennysopiskelijaksi. Täydennysopiskelijaksi voi hakea milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Täydennysopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun asti. Tätä myöhemmin hankittu täydennysopinto-oikeus on maksullinen.

Täydennysopiskelija ottaa osaa yliopiston varsinaiseen opetukseen, ja hänellä on oikeus yliopiston tietotekniikkapalveluihin.

Täydennysopiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi eikä sen vuoksi voi saada ylioppilaskunnan jäsenetuja.

Lue lisää täydennysopinnoista!
Täydennysopintoihin liittyy tiettyjä rajoituksia, joista on hyvä tietää.

UYlös

UNC-EP

UNC-EP eli University of North Carolina Exchange Program, Pohjois-Carolinan osavaltion 16 eri yliopiston (North Carolina University System) ja 5 suomalaisen yliopiston välinen opiskelijavaihto-ohjelma.

Lisätietoa UNC-EP-vaihdoista

UNC-EPin sivut

Ura- ja rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille tietoa työelämästä, työelämätapahtumia ja -koulutuksia sekä uraohjauskeskusteluja. Ura- ja rekrytointipalvelut julkaisee myös työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia verkkosivuillaan sekä seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään.

Lue lisää ura- ja rekrytointipalvelujen omilta sivuilta!

Uraohjauskeskustelu

Uraohjauskeskustelu on henkilökohtainen ohjauskeskustelu, joka voidaan käydä opintojen loppuvaiheessa Ura-ja rekrytointipalvelujen työelämäasiantuntijan kanssa. Erityisohjausta, jossa pohditaan oman osaamisen tunnistamista suhteessa työelämään ja tehdään yksilöllistä urasuunnittelua. Uraohjauskeskustelu on omasta oppiaineesta riippumatonta luottamuksellista uran ja tulevaisuuden suunnittelua.

Lue lisää ura- ja rekrytointipalvelujen omilta sivuilta!

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on omien tavoitteiden määrittelyä ja tulevaisuuden suunnittelua. Urasuunnittelu pitää sisällään itsearvioinnin, kuten oman osaamisen, arvojen ja kiinnostusten tunnistamisen sekä vaihtoehtojen etsimisen. Urasuunnittelu on tietoisten valintojen tekemistä opiskeluaikana sekä työskentelyä niiden käytännön toteuttamiseksi.

Tukea urasuunnitteluun saa mm. osana oman tutkinto-ohjelman opetusta ja ohjausta sekä Ura- ja rekrytointipalvelujen työelämään liittyvästä palvelutarjonnasta (koulutuksista, tapahtumista ja uraohjauksesta.

Ura- ja rekrytointipalveluiden sivut

UTA

University of Tampere

University of Tampere

UTAPAC

ks. Vierailijaverkot

Utaposti

Vanhat opiskelijat, jotka eivät ole siirtyneet käyttämään Office 365 -palvelua, käyttävät yliopiston palvelimella sijaitsevaa sähköpostiohjelmaa, utapostia. Heidän sähköpostiosoitteensa on etunimi.sukunimi@uta.fi.

Utaposti

VYlös

Vaihto-opiskelija, vaihtari

Opiskelija, joka opiskelee lukukauden tai -vuoden ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa. Vaihto perustuu yhteistyösopimukseen tai tapahtuu jonkin organisaation koordinoiman ohjelman kautta.

Lue, miten voi hakea vaihtoon!
Tampereen yliopiston "Kansainvälisyys opinnoissa" -sivut

Opas Tampereen yliopistoon vaihtoon haluaville

Valinnaiset opinnot

Jokaiseen tutkintoon kuuluu valinnaisten opintojen kokonaisuus, johon voi valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden yksiköiden tarjoamista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua täysin vapaavalintaisia tai keskenään vaihtoehtoisia opintoja tutkinto-ohjelmasta riippuen.
Aiemmin on puhuttu sivuaineista ja vapaasta sivuaineoikeudesta.

Valinnaiset opinnot Tampereen yliopistossa

Valiokunta

Valiokunnat ja jaostot toimivat ylioppilaskunnassa keskustelun areenoina ja asioiden valmistelussa. Valiokunnissa on nimetyt jäsenet, mutta tapaamiset ovat avoimia kaikille lukuun ottamatta talousvaliokuntaa.

Lisätietoa valiokunnista ja jaostoista Tamyn sivuilta

Vapaa sivuaineoikeus

Ennen koulutusuudistusta puhuttiin vapaasta sivuaineoikeudesta, kun tarkoitettiin sitä, että tutkinto-opiskelija saattoi varsin vapaasti valita sivuaineita (nyk. valinnaisia opintoja) sekä oman tieteenalayksikön että muiden tieteenalayksiköiden oppiaineista. 1.8.2012 voimaan tulleissa tutkinto-ohjelmissa sama vapaus säilyy, mutta koska enää ei ole pääaineita, ei puhuta sivuaineistakaan, vaan valinnaisista opinnoista.

Lue lisää valinnaisista opinnoista Tampereen yliopistossa

Vierailijaverkot

Yliopiston langaton verkko on käytettävissä yliopiston alueella. Verkko on merkitty UTAPAC -tunnuksilla.

Verkkovierailu Tampereen yliopistolla

Virta

Virta-rakennuksessa sijaitsevat mm. Tampereen yliopiston opettajankoulutus, varhaiskasvatuksen koulutus, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Åkerlundinkatu 5

Kiinteistöjen sijainti ja aukioloajat

Väitöskirja, väikkäri

Ylin akateeminen opinnäyte, joka vaaditaan kaikilta tohtorin tutkinnon suorittavilta.

WYlös

Webmail

Webmail on helppokäyttöinen käyttöliittymä yliopiston sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen. Webmailiin kirjaudutaan yliopiston peruspalvelutunnuksella ja salasanalla.

Webmail

Tietotekniikkaopas/Webmail

YYlös

Yhden paikan säännös/periaate

Henkilö voi ottaa vastaan samana lukukautena vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (Yliopistolaki 558/2009).

Sääntö koskee sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja.

Lisää ohjeita opiskelupaikan vastaanottamisesta

Yhteiset opinnot

Tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua opintoja, jotka ovat yhteisiä tietyn tutkinnon tai tieteenalayksikön opiskelijoille. Näitä voivat olla esimerkiksi opiskeluvalmiuksia lisäävät opinnot, tieteen tekemisen valmiuksia lisäävät opinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Yhteiset opinnot kuvataan opinto-oppaissa.

Opinto-oppaat

Yhteistyögradu, graduyhteistyö, tilausgradu

Yhteistyögradusta puhutaan silloin, kun opiskelija tekee gradunsa eli syventävien opintojen opinnäytteensä jotain osin tai kokonaan yhteistyössä yleensä yliopiston ulkopuolisen kumppanin kanssa. Yhteistyökumppani voi olla yritys, kunta, valtion organisaatio, järjestö, projekti, tutkimuslaitos jne. Oman yksikön käytänteet yhteistyögraduissa ja aiheen sopivuus lopputyöksi omassa tutkinto-ohjelmassa kannattaa selvittää jo alkuvaiheessa.

Lue yhteistyögradusta lisää ura- ja rekrytointipalveluiden sivuilta!

Yksikköjärjestö

Yksikköjärjestö toimii yhteisenä edunvalvojana ja yhteistyökanavana tieteenalayksikön ainejärjestöille. Näitä järjestöjä on toistaiseksi vain kasvatustieteiden yksikön Kasvo ry ja johtamiskorkeakoulun JKY.

Tampereen yliopiston aine- ja yksikköjärjestöjä

YKY

Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Yksikön nimi on englanniksi School of Social Sciences and Humanities.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleinen tenttipäivä, yleiset tentit

Yleisillä tenteillä tarkoitetaan sellaisia tenttejä, joilla voi suorittaa opetussuunnitelmassa mainittuja opintojaksoja sekä tutkintoihin kuuluvia kypsyysnäytteitä. Yleisiä tenttejä voidaan järjestää tieteenalayksikön tai koulutuksen järjestäminä tenttipäivinä tai sähköisinä tentteinä.

Opetusohjelma
Tenttipäivät löytyvät opetusohjelmasta.

Opinto-oppaat

Tenttiminen Tampereen yliopistossa
Tenttejä koskevaa ohjeistusta on koottu yliopiston Opiskelu-sivuille.

Ylempi korkeakoulututkinto

ks. maisterin tutkinto. Myös lääketieteen lisensiaatin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ei jatkotutkinto, vaikka "lisensiaatti" niin antaisikin ymmärtää.

Tampereen yliopiston opinto-oppaat
Lisätietoa tutkinnoista saa opinto-oppaista!

Ylimääräinen opiskelija

Opiskelija, joka ei aiemmin ole tehnyt tutkintoa Tampereen yliopistossa ja joka ylimääräisenä opiskelija opiskelee erillisiä opintoja.

Ylimääräisellä opiskelijalla on oikeus yliopiston tietotekniikkapalveluihin.

Ylimääräinen opiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi eikä sen vuoksi voi saada ylioppilaskunnan jäsenetuja.

Hakuaika ylimääräisen opiskelijan opiskeluoikeuteen on kerran vuodessa alkuvuodesta.

Lisätietoa ylimääräisen opiskelijan opinnoista ja niihin hakemisesta

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta sekä tekee tutkimusta. Tehtävä voidaan määritellä opetus- tai tutkimuspainotteiseksi. Yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa.

Tarkempaa tietoa on henkilöstöjohtosäännössä

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Läsnäolevalle perustutkinto-opiskelijalle pakollinen maksu, jonka maksettuaan opiskelijasta tulee ylioppilaskunnan eli Tamyn jäsen. Tohtoriopintoja suorittavalle opiskelijalle ylioppilaskuntaan kuuluminen on vapaaehtoista.

Vain Tamyn jäsenet voivat hankkia opiskelijakortin. Korttiin saa jäsenmaksun mukaisen tarran joko aktuaarinkansliasta tai Tamyn toimistosta. Voimassa oleva tarra oikeuttaa erilaisiin opiskelijaetuihin ja –alennuksiin sekä YTHS:n palveluihin.

Jäsenmaksu EI ole yliopiston lukukausimaksu.

Lisätietoa opintoihin liittyvistä maksuista

Tamyn kotisivut

Ylioppilaskunta

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta on asetuksella säädetty julkisoikeudellinen yhteisö. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään. Ylioppilaskunnan jäsenmäärä on n. 11 900 ja talousarvion loppusumma vuonna 2012 yli 1,4 miljoonaa euroa.

Tamyn kotisivut

Yo-talo eli ylioppilastalo

Yo-talon suojissa toimii Ravintola Yo-talo, os. Kauppakatu 10. Yo-talolla sijaitsi vielä kesään 2013 saakka myös ylioppilaskunta eli Tamy.
Tamyn uusi sijainti on keskustakampuksella osoitteessa Yliopistonkatu 60.

Tamyn nettisivut

Yo-talon baarin nettisivut

YTHS

YTHS eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta. Vastaanotot Kalevantie 3:ssa (Tampereen yliopisto) ja Korkeakoulunkatu 1:ssä (Tampereen teknillinen yliopisto).

YTHS:n nettisivut

Ylös
 
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 6.5.2014

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti